Gå videre til innhold
Höegh Eiendom er involvert i flere store prosjekter som de enten eier selv, eller sammen med andre. Målet deres er å alltid utvikle det de kaller «levende steder som begeistrer». Bilder fra HasleLinje og Verket Moss.
Höegh Eiendom er involvert i flere store prosjekter som de enten eier selv, eller sammen med andre. Målet deres er å alltid utvikle det de kaller «levende steder som begeistrer». Bilder fra HasleLinje og Verket Moss.

Pressemelding -

Høyere for Höegh Eiendom

Både inntekter og ambisjoner stiger for Höegh Eiendom. Økte leieinntekter, nye prosjekter på Hasle og utbygging av en helt ny bydel i Moss er drivere i en svært positiv utvikling for selskapet.

«Vi er godt fornøyd med åtte prosent vekst i leieinntektene i 2017, men forventer ytterligere vekst som følge av at vi ferdigstiller flere store byggeprosjekter i årene fremover», sier administrerende direktør Eirik Thrygg.

Godt resultat

Höegh Eiendom Holdings konsernregnskap for 2017 viser 8% vekst i leieinntektene som følge av god drift og ferdigstillelsen av rehabiliteringsprosjektet i Wergelandsveien 7. Resultat før skatt endte på 110 MNOK i 2017 mot 118 MNOK i 2016. Korrigert for endringer i salgsgevinster og en reversert nedskrivning i 2016, hadde konsernet en resultatforbedring på 57 MNOK som i hovedsak fordeler seg med 14 MNOK i økte leieinntekter, 13 MNOK i fra boligproduksjon i Moss, 34 MNOK i økt resultat fra deleide selskaper (Hasle og Indekshuset), en høyere netto finanskostnad med - 6 MNOK.

Konsernets resultat og balanse for 2017 viser ikke det totale bildet for Höegh Eiendoms virksomhet da hverken Indekshuset på Solli Plass som eies 50/50 med familien Steinsvik, det store byutviklingsprosjektet Hasle Linje som eies 50/50 med AF Eiendom, og handelssenteret og boligprosjektet Bygg 01 på Hasle som eies 50/50 med Profier, konsolideres i regnskapet.

«Leieinntektene våre vil øke betydelig i årene som kommer, blant annet på grunn av at vi har ferdigstilt Wergelandsveien 7, det nye hovedkontoret til Securitas på Hasle, og det nye hovedkontoret til Skatt Øst i Moss som åpner i september i år» avslutter Eirik Thrygg. 

Levende steder

Höegh Eiendom er involvert i flere store prosjekter som de enten eier selv, eller sammen med andre. Målet deres er å alltid utvikle det de kaller «levende steder som begeistrer».

«Når vi vurderer prosjekter, er vi alltid opptatt av hvordan det vil utvikle området i positiv retning», forteller Thrygg. «Et godt eksempel i så måte er det vi gjør i prosjektet Verket i Moss, der vi blant annet utvikler CoWorkingSpace (CWi) i de gamle industrihallene til M. Peterson & Søn. Dette området står nå overfor en total transformasjon og skal bli til en blomstrende bydel med over 3000 leiligheter, en kilometer strandpromenade, næringsvirksomhet, høyskole, idrettshall og alt du ellers trenger for et godt, urbant liv, innen 2038.»

Bygger for fremtidens mennesker

Verket i Moss er også et godt eksempel på en filosofi som har gjort Höegh Eiendom til en seriøs aktør og utfordrer i norsk byutvikling.

«Vi ønsker å ha en rolle i fremtidens byrom og er allerede godt i gang i både Oslo, Ski og Moss», sier Thrygg. «HasleLinje er et godt eksempel på dette, der vi sammen med andre aktører forandrer og fornyer byen for morgendagens mennesker. Samtidig som vi lager ny, moderne infrastruktur, tar vi vare på områdets historiske egenart og skaper dermed et levende og godt miljø for både bedrifter og beboere.» 

Faktaboks:

  • Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo, Ski og Moss. 
  • Höegh Eiendom forvalter og utvikler eiendommer med en brutto verdi på 12 mrd.
  • Höegh Eiendom forvalter en portefølje på 320 000 kvm næringsbygg med en årlig leieverdi på 540 mill.
  • Höegh Eiendom har fire store utviklingsprosjekter på totalt 800 mål med ubebygde tomter.
  • Höegh Eiendom er pt involvert i igangsatte byggeprosjekter for 5,1 mrd kroner.
  • Höegh Eiendom har hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo og har 48 ansatte. 

Vedlegg:

  • Konsernregnskap 2017 Höegh Eiendom Holding AS og bilder fra utvalgte prosjekter.

Emner

Kategorier

Regions


Höegh Eiendom

Levende steder som begeistrer! Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter en solid eiendomsportefølje i Oslo, Ski og Moss. Porteføljen er på totalt 320 000 kvm med en årlig leieverdi på 540 MNOK. Vi har fire store stedsutviklingsprosjekter. Prosjektene utgjør totalt 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 48 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

www.hoegheiendom.no

Pressekontakt

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 560 mill. ▪ Antall ansatte: 54 ▪ Boliger i tomtebank: 4 700 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.00 ▪ Prosjekter i arbeid: 3 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 13 mrd