Gå videre til innhold
Styret i Höegh Eiendom på befaring på HasleLinje, fra venstre: Peter Groth, Arne Vannebo, Morten W. Høegh, Lise Duetoft, Eirik Thrygg (adm. dir), Isabella Alveberg, Leif O. Høegh og Paul Eirik Lødøen.
Styret i Höegh Eiendom på befaring på HasleLinje, fra venstre: Peter Groth, Arne Vannebo, Morten W. Høegh, Lise Duetoft, Eirik Thrygg (adm. dir), Isabella Alveberg, Leif O. Høegh og Paul Eirik Lødøen.

Pressemelding -

Isabella Alveberg og Arne Vannebo nye styremedlemmer i Höegh Eiendom.

Höegh Eiendom har utvidet styret i selskapet og sikret seg to nye styremedlemmer med solid erfaring og svært relevant bakgrunn. Selskapet har en vekststrategi og er til enhver tid i gang med store byutviklingsprosjekter. Bransjekunnskap, ledererfaring og evnen til å se de muligheter som ligger i økt urbanisering og digitalisering har vært avgjørende for valg av nye styremedlemmer.

«Vi gleder oss over å ha fått Isabella og Arne med i styret til Höegh Eiendom, de har begge ettertraktet kompetanse innenfor investering, byutvikling og digitalisering som vil være viktig for Höegh Eiendom i årene som kommer. Visjonen vår om å skape levende steder som begeistrer gjør at vi hele tiden tenker bærekraft, helhet og langsiktighet i prosjektene våre. Höegh Eiendom har store utviklingsprosjekter både i Oslo sentrum, på Hasle, i Moss og i Ski. I tillegg har vi en strategi som innebærer vekst i vår utleieportefølje i årene fremover. Komplekse utviklingsprosjekter og investeringsbeslutninger setter krav til variert og høy strategikompetanse i styret vårt. De nye styremedlemmene vil tilføre ny kompetanse og bidra til et utvidet styrekollegium i Höegh Eiendom.» Sier Leif O. Høegh, styreleder i Höegh Eiendom.

Isabella Alveberg har en BA i Economics fra St. Olaf College i Minnesota USA. Hun er i dag konsernsjef for arkitekt og design kontoret Snøhetta og er en leder med bred kommersiell erfaring. Isabella har blant annet erfaring fra teknologiselskaper og endringsledelse fra Microsoft, Aftenposten og Avast Software.

«Höegh Eiendom er et svært spennende selskap med store ambisjoner om videre vekst og fokus på bærekraftig utvikling. Med fartstid fra techbransjen og inspirasjon og kunnskap fra gode kollegaer og spennende prosjekter rundt i hele verden gjennom Snøhetta, gleder jeg meg til å bidra til videreutviklingen av selskapet» sier Isabella Alveberg.

Arne Vannebo er utdannet siviløkonom fra BI og har lang erfaring som gründer, eier og leder i eiendomsbransjen. Arne har blant annet vært med på å bygge opp Salto Eiendom og er i dag administrerende direktør og stor medeier i AVA Eiendom som forvalter en betydelig eiendomsportefølje på Østlandet.

«Som aktør i eiendomsbransjen gjennom mange år har jeg lagt merke til Höegh Eiendom som et selskap med store ambisjoner og synlige resultater innen byutvikling og bærekraft. Jeg håper mine egne erfaringer med kjøp, salg, forvaltning og selskapsoppbygging kan bidra positivt til videre vekst i Höegh Eiendom» sier Arne Vannebo.

Styret i Höegh Eiendom består nå av Leif O. Høegh (styrets leder), Morten W. Høegh, Lise Duetoft, Peter Groth, Paul E. Lødøen, Isabella Alveberg, og Arne Vannebo.

Emner

Kategorier

Regions


Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, drifter og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendoms porteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 600 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under regulering / utbygging/ salg, og tre store stedsutviklings-prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring, hotell, skole og boliger. Höegh Eiendom har 50 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.Parkveien 55 i Oslo.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Kontakter

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 560 mill. ▪ Antall ansatte: 54 ▪ Boliger i tomtebank: 4 700 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.00 ▪ Prosjekter i arbeid: 3 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 13 mrd