Gå videre til innhold
Samling med Simula i KA23, sammen med Höegh Eiendom og Cushman & Wakefield.
Samling med Simula i KA23, sammen med Höegh Eiendom og Cushman & Wakefield.

Pressemelding -

Simula Research Laboratory flytter til Kristian Augusts gate 23

Simula Research Lab skal flytte sin virksomhet fra Fornebu til historiske lokaler i Kristian Augusts gate 23. Selskapet vil leie drøyt halvparten av bygget noe som tilsvarer ca. 4.000 kvadratmeter. Avtalen vil løpe fra september 2021 og har en varighet på 15 år med opsjon på ytterligere forlengelse.

«Vi er svært fornøyd med å få på plass denne avtalen, noe som gjør at vi kan komme raskt i gang med rehabiliteringen av eiendommen. Det er svært gledelig at Simula har valgt denne historiske eiendommen med et gjenbruksfokus» sier utleiesjef Hans Olav Johannesen

Simula driver grunnleggende anvendt forskning og utdanning på utvalgte områder innen maskinlæring, datasikkerhet, IKT-sikkerhet, programvare- og kommunikasjonsteknologi, som bidrar til innovasjon for samfunnet. Simula er organisert som et aksjeselskap og eies 100% av Kunnskapsdepartementet. Simula ble etablert i 2001 og har over tid har utvidet sin virksomhet. I dag omfatter dette et morselskap og flere datterselskap.

«I sentrum kommer vi nærmere våre viktigste samarbeidspartnere; tilgjengeligheten blir bedre for ansatte og gjester, og beliggenheten er fantastisk. Vi gleder oss til å flytte til et mer dynamisk sentrumsmiljø etter gode år på Forenbu» sier Professor Aslak Tveito, CEO i Simula.

Bygården i Kristian Augusts gate 23 stod ferdig i 1951. Opprinnelig hovedkvarter for Norsk Arbeidsgiverforening, tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen. Siden har bygget gjennomgått flere moderniseringer.

Höegh Eiendom ønsker å beholde byggets opprinnelige arkitektur, og prosjektet skal fokusere på ombruk og sirkulær økonomi. KA23 vil være et godt eksempel på miljøvennlig oppgradering av et eksisterende vernet bygg. Det hele vil bli dokumentert gjennom et klimagassregnskap, som skal sikre at vi når målet med å redusere det totale utslippet med minimum 50 %. Sier Jennifer Lamson, Energi og miljørådgiver i Höegh Eiendom 

Emner

Kategorier

Regions


Höegh Eiendom er et familieeiet -eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendoms-porteføljen omfatter 330 000 kvm med en årlig leieverdi på 570 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/utbygging, og tre store stedsutviklings-prosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette til-svarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring, hotell, skole og boliger. Höegh Eiendom har 49 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo. Vi skaper levende steder som begeistrer!

Pressekontakt

Eirik Thrygg

Eirik Thrygg

Pressekontakt Administrerende direktør +47 913 93 098

Höegh Eiendom

Om Höegh Eiendom

Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig. Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på bærekraft og bygger så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.

Vi skaper levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom i tall:

▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 560 mill. ▪ Antall ansatte: 54 ▪ Boliger i tomtebank: 4 700 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.00 ▪ Prosjekter i arbeid: 3 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 13 mrd