Nyhet -

De fusjonerer i nord – hva med Høgskolen i Harstad?

Fusjonsprosessen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark er i gang. Hva med Høgskolen i Harstad – blir vi isolert og ensom, eller hva..? Vi tok en prat med rektor og direktør.

- Høgskolestyret vårt er klar på at vi ikke skal gå inn i samtaler om fusjon. Det er vi enige i, og frykter ikke at HiH med det blir stående igjen alene. Tvert imot; dette kan like gjerne styrke vår posisjon, sier rektor Bodil Olsvik og direktør Karl Erik Arnesen

- Styret er tydelige på at vi skal ha gode relasjoner til alle de nord-norske universitetene og høgskolene, slik at vi kan samarbeide om prosjekter som, til enhver tid, gagner Høgskolen i Harstad best. Det gjør vi, og det skal vi fortsette med i enda sterkere grad!

Samarbeid med HiN, HiNesna og UiN 
- I sommer møtte vi f.eks. Høgskolene i Nesna, Narvik og Universitetet i Nordland på Stokmarknes.  Tema for samtalene var et sterkere formelt samarbeid oss i mellom. Etter det har vi hatt et oppfølgingsmøte i Narvik i høst, og skal ha et nytt møte i november.

- Stemningen oss i mellom er meget god. Det ser ut til at vi skal få mye ut av dette samarbeidet, f.eks. Master i Klinisk sykepleie, videreutdanning/spesialisering for sykepleiere (ABIOK) og ingeniørutdanning, for å nevne noe.

- I tillegg er det viktig for oss fortsatt å ha «enerett» på vernepleierutdanningen i Nord-Norge – vår største utdanning. Det kan vi sikre gjennom et nært og forpliktende samarbeid, som også inkluderer arbeidsdeling mellom institusjonene.

Ingeniørutdanning
- I samarbeid med Høgskolen i Narvik, har vi har jobbet lenge for å få på plass ingeniørutdanning ved HiH. Vi har nå kommet til enighet om å starte et ingeniør-forkurs i 2013, og med et påfølgende første år i en bachelorgrad i 2014. 

- I tillegg ser vi på muligheten til å etablere etter- og videreutdanninger rettet mot petroindustrien i 2013. Noe av dette vil være faglig styrt fra Narvik, men med intensjon om at vi skal bidra med lokale lærekrefter. Med bakgrunn i utviklingen i regionen generelt og i Harstad spesielt, med en mulig etablering av en teknologipark med opp mot 1000 ansatte, så mener vi de grepene vi nå gjør er viktige og nødvendige.

Samarbeid med UiT og Høgskolen i Finnmark
- Selv om vi innleder et mer formelt overordnet samarbeid med institusjonene i Nordland, skal vi selvsagt opprettholde og arbeide for et styrket samarbeid med institusjonene nord for oss.

- Både Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø gir uttrykk for at de fortsatt ønsker tett samarbeid med oss. Vi er bl.a. nå inne i sluttbehandling for etablering av en felles Master i barnevern.  Oppstart er forventet høsten 2013. I tillegg har vi også et meget godt samarbeid med UiT om det igangsatte siv.øk-Master studiet, lokalisert til Harstad.

- Nei – ingen fare for at vi blir isolert og ensom, konkluderer HiHs rektor og direktør, samstemt.

Emner

  • Utdanning

Kategorier

  • høgskolen i harstad
  • høyere utdanning
  • utdanning i nord-norge

Kontakter

Kjetil Nilsen

Pressekontakt Informasjonsansvarlig Informasjon, PR, web-readaktør 770 58 118