Pressemelding -

Idrettskonferansen 2012

Institutt for Idrett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane inviterer til den årlige konferansen om fysisk aktivitet.

Konferansen er særlig aktuell for politikere, lærere, skoleleiere, ansatte i oppvekst-, helse- og kulturtjenesten, folkehelsekoordinatorer, ansatte i lag og organisasjoner, studenter, skoleelever og andre med interesse for fysisk aktivitet og helse, friluftsliv eller idrett. 

Program og påmelding

Sted: Sogndal, Fossbygget

Kontaktperson: Geir Kåre Resaland

Emner

  • Utdanning

Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) er lokalisert i Sogndal og Førde.

Høgskulen har eit breitt fagleg spekter og til saman bortimot tre tusen studentar og tre hundre tilsette. Oppgåva er å yta faglege tenester med ein yrkesrelevant profil innanfor høgskulens kunnskapsfelt.