Pressemelding -

Har du drept en fugl i dag?

Sommer og strender og sjø hører sammen. Så fort været er fint pakker vi piknikkurven og tar med familien på stranden eller ut i båten. Men hva skjer med brusflasken du slapp over ripa på båten eller engangsbleien du gjemte bak en busk og som havner i sjøen senere?

60-80% av marint avfall kommer fra land. Søppel av plast brytes saktere ned i havet enn på land på grunn av redusert UV-stråling og lavere temperatur, og det kan derfor ta opp til  500 år å bryte ned en engangsbleie. Ved en undersøkelse  gjennomført i 2009 fant man i Nordsjøen 600–1400  gjenstander per 100 m strandlinje, som er blant de høyeste  tallene i Europa.

 

En fugl som havhesten spiser søppel fordi den tror det er mat og kan som følge bli kvalt eller få tett fordøyelsessystem med sultedøden til følge. Da de sjekket mageinnholdet på havhester ved Lista  fant de at 98% av fuglene hadde mer enn 50 biter plastikk i  magen. Skulle et voksent menneske hatt det samme, tilsvarer  det å spise en tallerken søppel, som på bildet.

 

Alvorlige skader skjer i vannet, men mange på land rammes økonomisk av marin forsøpling, blant annet lokale myndigheter,  turisme, shipping, fiskeri, havner og båteiere.

 

Miljøvernminister Erik Solheim sier: “Det er utrolig hva folk kaster på sjøen! Vi er en sjønasjon, er avhengig av turisme og  elsker strendene våre. Det må vi vise ved å ta med oss søppelet  hjem og ved å hjelpe til på den internasjonale strandryddedagen  17. september.”

 

15% av marint avfall havner på land og kan lett gjøres noe med. Vet du om en strand som bør ryddes? Det er internasjonal strandryddedag 17. september, og det er første gang Norge deltar. Vi  trenger frivillige og bedrifter og kommuner som vil være med å rydde og bidra med rapportering til  viktig, internasjonal forskning.

 

Strandryddedagen er et pilotprosjekt initiert av Hold Norge rent. Målet er å rydde den norske kyst for søppel, samt bidra til økt dokumentasjon av marint søppel. Hold Norge rent ønsker å belyse  engasjement for og kunnskap om marin forsøpling, samt bidra til at flere engasjerer seg i saken.

 

60-80% av marint avfall kommer fra land. Søppel av plastbrytes saktere ned i havet enn på land på grunn av redusertUV-stråling og lavere temperatur, og det kan derfor ta opp til500 år å bryte ned en engangsbleie. Ved en undersøkelsegjennomført i 2009 fant man i Nordsjøen 600–1400gjenstander per 100 m strandlinje, som er blant de høyestetallene i Europa.


En fugl som havhesten spiser søppel fordi den tror det er mat og kan som følge bli kvalt eller få tettfordøyelsessystem med sultedøden til følge. Da de sjekket mageinnholdet på havhester ved Listafant de at 98% av fuglene hadde mer enn 50 biter plastikk imagen. Skulle et voksent menneske hatt det samme, tilsvarerdet å spise en tallerken søppel, som på bildet.


Alvorlige skader skjer i vannet, men mange på land rammesøkonomisk av marin forsøpling, blant annet lokale myndigheter,turisme, shipping, fiskeri, havner og båteiere.
Miljøvernminister Erik Solheim sier: “Det er utrolig hva folkkaster på sjøen! Vi er en sjønasjon, er avhengig av turisme ogelsker strendene våre. Det må vi vise ved å ta med oss søppelethjem og ved å hjelpe til på den internasjonale strandryddedagen17. september.”


15% av marint avfall havner på land og kan lett gjøres noe med. Vet du om en strand som børryddes? Det er internasjonal strandryddedag 17. september, og det er første gang Norge deltar. Vitrenger frivillige og bedrifter og kommuner som vil være med å rydde og bidra med rapportering tilviktig, internasjonal forskning.


Strandryddedagen er et pilotprosjekt initiert av Hold Norge rent. Målet er å rydde den norske kystfor søppel, samt bidra til økt dokumentasjon av marint søppel. Hold Norge rent ønsker å belyseengasjement for og kunnskap om marin forsøpling, samt bidra til at flere engasjerer seg i saken.

 

Håkon Jentoft fra Avfall Norge og Emily Robertson fra Hold Norge rent er tilgjengelige for intervjuer og kommentarer om strandryddedagen og marint avfall.

 

For mer informasjon:

http://ryddenstrand.no

Hold Norge rent: Emily Robertson, telefon 41 22 08 96

 

• Erik Solheim var i Lofoten i mai da Lofoten Avfallsselskap IKS utførte en strandryddeuke der de samlet inn 13 tonn søppel. De rapporterte sine funn til Hold Norge rent. Plastposer, korker og plastflasker var overrepresentert, mens 20% av avfallet var garn og tau. Mer overraskende funn var sitroner, HB apparat, gulvtepper og 147 sko.

• Den internasjonale strandryddedagen er et prosjekt i regi av den amerikanske stiftelsen Ocean Conservancy, og har blitt gjennomført i 25 år rundt hele verden. Det er første gang Norge deltar. På denne dagen samler frivillige inn marint avfall og registrerer hva som er funnet, etter et fast system. På denne måten har en over tid fått god statistikk over mengde og sammensetning. I fjor deltok over 600.000 mennesker i 108 land. http://www.oceanconservancy.org/our-work/marine-debris/

 

Kontaktperson(er):

Koordinator - Emily  Robertson Telefon:41220896 Mobil:
E-post:emily@loop.no

Lenker

Emner

  • Miljø, energi