Pressemelding -

Anne Maria Langeland ny regiondirektør i Husbanken vest

Langeland har ledererfaring som banksjef, rådmann og fra entreprenørvirksomhet. Hun tiltrer som regiondirektør 1. februar 2020.

- Anne Maria Langeland er en erfaren leder med solid bankerfaring, kommunekunnskap og erfaring fra ledelse av utviklings- og endringsprosesser. Jeg ser fram til å få henne på laget, sier administrerende direktør i Husbanken Osmund Kaldheim.

Langeland er født i 1966 og bor på Voss. Hun har utdannelse innen økonomi, administrasjon og ledelse fra Høyskolen i Møre og Romsdal, BI og NHH.

Den nye regiondirektøren har blant annet vært rådmann i Eidfjord kommune og administrerende banksjef i Sparebanken Hardanger.

Om Husbanken vest

Husbanken har en sentral rolle i gjennomføringen av regjeringens sosiale boligpolitikk. Årlig gir Husbanken 16 milliarder kroner i nye lån og 10 milliarder kroner i tilskudd og bostøtte til både enkeltpersoner, kommuner og andre aktører som bidrar til boligpolitisk måloppnåelse. Husbankens totale utlånsportefølje er på om lag 150 millioner kroner. Andre sentrale samarbeidspartnere for Husbanken er velferdsaktører, byggenæringen og ulike kunnskapsmiljøer.

Husbanken vests ansvarsområde omfatter kommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.  

Emner

  • Velferd

Kategorier

  • regiondirektør
  • husbankens ledelse
  • husbanken vest

Regions

  • Rogaland

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. 

Vi har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter