Pressemelding -

Gode forslag for å hindre gjeldsfeller

Huseiernes Landsforbund har i dag deltatt på en åpen høring i Stortingets finanskomité om hvordan hindre at norske husholdninger havner i gjeldsfeller.

Den sterke veksten i forbrukslån de siste årene har gjort flere husholdninger mer sårbare. Veksten i forbruksgjeld er dobbelt så høy som veksten i samlet kreditt til norske husholdninger. Stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken har fremmet et representantforslag for å hindre at husholdninger havner i gjeldsproblemer.

Huseiernes Landsforbund mener flere av forslagene er gode og Stortinget bør gå inn for at husholdningene blir bedre beskyttet mot grådige låneinstitusjoner.

- Det som haster mest er å stramme inn eller forby markedsføring av lån uten sikkerhet, sier Kristin Gyldenskog, leder av samfunnsavdelingen i Huseiernes Landsforbund.

Huseiernes Landsforbund mener også det bør settes et rentetak, altså et øvre tak for maksimal rente på både forbrukslån og kredittkort. Huseiernes Landsforbund ønsker at også ågerrenteparagrafen blir gjeninnført. En undersøkelse fra 2010 viste at alle EU-landene hadde et lovforbud mot å utnytte kunder med urimelige priser på kreditt, såkalt åger.

- I Norge er ågerrenteparagrafen avskaffet og vi mener den bør gjeninnføres, sier Gyldenskog.

Huseiernes Landsforbund støtter at det innføres et gjeldsregister. Se vedlagte rapport som Huseiernes Landsforbund la fram i Stortingets finanskomité i dag.

Emner

  • Penge-, valuta- og finanspolitikk

Kategorier

  • huseiernes landsforbund
  • forbrukslån
  • forbrukerrådet
  • rente
  • gjeld

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere, med 220 000 medlemmer. HL ivaretar huseiernes lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene. Gjennom verdifulle rabattavtaler sparer medlemmene betydelig mer enn kontingenten.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.

Pressekontakt

Morten Andreas Meyer

Pressekontakt Generalsekretær 22 47 75 06 Huseiernes Landsforbund