Pressemelding -

Yara og IBM samarbeider om fremtidens landbruk

Oslo, Norge og Armonk, N.Y., 26. april, 2019: Yara International (OSE: YAR), et ledende globalt gjødselselskap, og IBM (NYSE: IBM), kunngjorde i dag en avtale om å bygge en global digital landbruksplattform, og å tilby helhetlige digitale tjenester og agronomisk rådgivning.

De to selskapene vil sammen bidra til å øke den globale matproduksjonen ved å trekke på sine komplementære evner: Yaras agronomiske kunnskap med over 800 agronomer på bakken og mer enn hundre års erfaring, og IBMs digitale plattformer, tjenester og kompetanse innen kunstig intelligens (AI) og dataanalyse.

«Vårt samarbeid dreier seg om å gjøre en reell forskjell i landbruket. For å kunne brødfø en voksende befolkning på en ansvarlig måte, er det avgjørende at bønder øker matproduksjonen på eksisterende jordbruksområder, slik at man unngår avskoging. Yara og IBM skal utvikle digitale løsninger som gir store og små bønder muligheten til å øke avlinger, kvalitet og inntekter på en bærekraftig måte,» sier Terje Knutsen, Konserndirektør for Salg og Markedsføring i Yara.

Den felles globale digitale landbruksplattformen vil anvende kunstig intelligens, maskinlæring og datainnsamling for å gi ny innsikt til bøndene. Den digitale plattformen vil være tilgjengelig over hele verden med en ambisjon om å dekke 100 millioner hektar jordbruksareal – noe som tilsvarer to ganger størrelsen på Spania eller nær 7 prosent av alle jordbruksarealer i hele verden*, inkludert millioner av småbruk.

«Ettersom etterspørselen etter mat stiger i takt med befolkningsøkningen i verden, vil den digitale landbruksplattformen spille en viktig rolle for å øke verdens avlinger på en bærekraftig måte. IBMs kapasitet og ekspertise innenfor AI, big data og blokkjede-teknologi, sammen med Yaras agronomiske kunnskap, digitale innovasjonskraft og globale erfaring innenfor landbruk, er en perfekt kombinasjon i partnerskapet vårt,» sier Luq Niazi, Global Managing Director for Consumer Industries i IBM.

Som et første skritt vil Yara og IBM etablere felles innovasjonsgrupper i digitale hubs i Europa, Singapore, USA og Brasil. Teamene skal samarbeide tett med IBM-forskere for å utvikle nye tjenester, for eksempel innen visuell analyse og maskininnlæringsteknikker for å identifisere og sjekke avlinger. De første tjenestene er planlagt levert i slutten av 2019.

Flytter grensene for digitalt jordbruk

Partnerskapet mellom Yara/IBM vil ta for seg alle aspekter ved jordbruksoptimering. Et spesifikt samarbeidsområde vil være værdata. Evnen til å reagere på væromslag er avgjørende for landbruk. Ved å slå sammen analytisk innsikt fra IBMs Watson Studio, IBM PAIRS-teknologien, The Weather Company og andre tjenester, med Yaras kunnskap om avlinger og modellering, vil den felles plattformen ikke bare muliggjøre hyperlokaliserte værmeldinger, men også kunne gi anbefalinger i sanntid, skreddersydd for hver enkelt åker og avling.

Når den felles digitale landbruksplattformen utvides, vil gruppene utforske løsninger for å integrere plattformen med IBM Food Trust, IBMs blokkjedebaserte nettverk for aktører i hele matkjeden. Dette vil muliggjøre større sporbarhet og effektivitet, samt gi nye verktøy for å bekjempe matsvindel, redusere svinn og øke bærekraft. Det vil knytte enkeltgårder sammen med hele matkjeden, og skape en helhetlig tilnærming til matproduksjon fra gård til tallerken.

Kontrakten ble inngått i april 2019.

* Verdensbanken, FAO.

Om Yara

Yara dyrker kunnskap for å brødfø verdens befolkning og ta vare på kloden. Vi arbeider for å oppfylle vår visjon om et samfunn bygget på samarbeid, en verden uten sult, og respekt for kloden vår. For å møte disse forpliktelsene, har vi tatt ledelsen i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for mat for å utvikle mer klimavennlige løsninger innen plantenæring, og vi arbeider for å gjøre produksjon av mineralgjødsel mer bærekraftig. Vi har en åpen bedriftskultur som vektlegger mangfold og inkludering, som fremmer sikkerhet og integritet hos våre ansatte, leverandører, forretningspartnere og samfunnet for øvrig.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å bøte på den økende sulten i Europa. Selskapet er tilstede over hele verden med om lag 17.000 ansatte og drift i over 60 land. I 2018 hadde Yara en omsetning på 12.9 milliarder USD.

www.yara.com

Om IBM

For ytterligere informasjon om IBM, besøk www.ibm.com/services

Contacts:

Yara:
Josiane Kremer
Head of External Communications (acting)
Mobile: +4748180451
Email: josiane.kremer@yara.com

IBM:
Otto Backer Solberg
External Relations Manager, IBM Norway
Mobile: +4741535303
Email: ottobs@no.ibm.com

Emner

  • Vitenskap, teknikk

Vi hjelper virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor å utnytte potensialet og muligheter i analyse av stordata, skyløsninger og sosiale dialogverktøy. Disse teknologiene representerer endringskrefter for måten samfunnet og virksomheter fungerer på. Integrert og sammenkoblet på en sikker måte legger de grunnlag for vekst og store konkurransefordeler. I det globale IBM arbeider mer enn 350 000 ansatte i mer enn 175 land for et samfunn der innovasjon, mobilitet og sosial samhandling bidrar til økt produktivitet og effektivitet. I Norge har vi siden 1935 hjulpet små og store virksomheter og organisasjoner å arbeide smartere. Det skal vi fortsette med.

Kontakter

Benedicte Borchgrevink

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør IBM Norge +47 48 13 59 53