Gå videre til innhold
Nye pakninger skiftet i sylinder.
Nye pakninger skiftet i sylinder.

Nyhet -

Imenco - Hydraulikk i 100

Imenco AS overtok tidligere Bauer Nielsen sin hydrauliske aktivitet høsten 2014. En antatt økning av aktivitetene ble knust av oljeprisfallet tidlig 2015, og aktiviteten måtte konsolideres mer rundt ettermarkedet. Flere bølgedaler og mindre topper fulgte i perioden etter. I 2019 ble tidligere Malm Orstad også overtatt med deres hydrauliske aktivitet, men også denne gang ble aktiviteten påvirket. Denne gang av corona situasjonen. Det er da ekstra positivt å se at vi i 2020 hadde vårt beste service år noen gang. I tillegg til å levere en del nye sylindere og motorer hadde vi vårt mest aktive år med overhaling av store sylindere. Totalt 100 sylindere gikk gjennom vårt spesialiserte verksted for hydraulisk vedlikehold.

I tiden før Imenco overtok ansvaret for disse aktivitetene var NOV, Aker og andre store kunder og det ble levert «hundrevis» av sylindere hvert år og «tusenvis» av hydrauliske motorer – det aller fleste til nybygg innen offshore og servicefartøy. Dette markedet er som kjent nesten opphørt, så det ble nødvendig å se andre steder, som vindkraft og vannkraft. Nå ser vi heldigvis en liten dreining fra kun Olje & Gass sektoren til også andre sektorer.

Vi jobber ikke bare med hydrauliske motorer og sylindere – vi designer og leverer, overhaler og har service på komplette hydrauliske anlegg også. Kompetanse er bygget opp over snart 100 år, og kjernekompetansen er fortsatt personer som kom fra «gamle» Bauersystemet. Spesialistene på hydrauliske systemer finner vi i Grinde.

Ta gjerne kontakt med Geir Egil Østebøvik, CEO for mer info.

geo@imenco.com

IMENCO AS
Stoltenberggata 1
N-5527 Haugesund
Norway
Besøk våre andre nyhetsrom