Skip to main content

Ny, lovende behandling ved gallegangskreft

Pressemelding   •   okt 04, 2019 13:18 CEST

Pasienter med langt fremskreden gallegangskreft har dårlige prognoser, og behovet for nye behandlingsalternativer er stort. Nå viser en ny studie at pasienter med denne kreftformen og en bestemt type genetiske forandringer reagerer positivt på behandling med pemigatinib, en FGFR2-hemmer. Det amerikanske legemiddelverket FDA betegner behandlingen som gjennombruddsbehandling, og det biofarmasøytiske selskapet Incyte planlegger nå å sende inn en søknad før årsskiftet om godkjenning av pemigatinib til behandling av tidligere behandlet, lokalt avansert eller metastaserende gallegangskreft, såkalt kolangiokarsinom. Studien ble presentert ved ESMOs konferanse i Barcelona 27. september. *

Gallegangskreft er en uvanlig, men alvorlig kreftform som rammer 1–2 per 100 000. (1) Diagnosen kan være vanskelig å stille, fordi symptomene kan ligne på symptomene ved andre sykdommer, og når diagnosen endelig blir stilt har kreften ofte allerede spredd seg. Den eneste helbredende behandlingen er om tumoren kan fjernes i sin helhet, men i de fleste tilfeller har sykdommen allerede gått for langt. Prognosen er dårlig, og derfor er det et stort behov for nye behandlingsmetoder. (2,3)

Fibroblastvekstfaktorreseptor (FGFR) spiller en viktig rolle for tumorcellenes deling, overlevelse, spredning og angiogenese (evnen til å danne nye blodkar). Translokasjoner i FGFR2-genet er sterkt forbundet med utvikling av ulike kreftformer og bidrar til at de vokser og sprer seg. Omkring halvparten av alle pasienter med gallegangskreft har en form for genetisk abnormitet. (4) FGFR2-fusjoner eller forandringer forekommer nesten utelukkende ved en form for gallegangskreft som kalles kolangiokarsinom, der de er observert hos 10–16 % av pasientene. (5,6,7)

Tumorer krympet

Pemigatinib er en selektiv oral FGFR-hemmer av FGFR-isoformene 1,2 og 3**. I den nå aktuelle fase II-studien Fight-202 vurderes effekt og sikkerhet av behandling med pemigatinib som monoterapi hos 107 tidligere behandlede pasienter med lokalt avansert eller metastaserende gallegangskreft med FGFR2-fusjoner eller translokasjoner. Resultatene viser at tumoren krympet hos 36 % av pasientene (overall response), og hos tre av disse forsvant den helt, hos 35 % av pasientene ble det konstatert partiell respons. Mediantiden til at kreften igjen begynte å utvikle seg var 6,9 måneder etter en oppfølging på i median 15 måneder. Preliminære overlevelsesdata (overall survival) var i median 21,1 måneder, men dataene er ennå ikke modne og oppfølgingen fortsetter. Generelt ble behandlingen tolerert godt.

Om gallegangskreft

Gallegangskreft er en alvorlig, men uvanlig kreftform som rammer 1–2 personer per 100 000, og som oppstår i en av gangene som transporterer galle fra leveren til tynntarmen. Pasientene er vanligvis over 65 år. Diagnosen er vanskelig å stille, fordi symptomene kan ligne på symptomene ved andre sykdommer. Den eneste muligheten for varig helbredelse er om hele tumoren kan opereres bort, men ofte viser det seg at kreften har kommet for langt. Symptomer kan være feber, misfarget urin og avføring, kløe, appetittløshet, buksmerter, vekttap og gulsott. Femårsoverlevelsen ved tidlig diagnose er rundt 30 %. (1)

Om Fight

Fight (Fibroblast Growth factor receptor in oncology and Hematology Trials) er et pågående klinisk forskningsprogram initiert av Incyte, der man i fase II- og fase III-studier undersøker effekt og sikkerhet ved behandling med pemigatinib for flere FGFR-drevne kreftformer, blant annet ved metastaserende og ikke-operabel urinblærekreft og andre solide tumorer, samt myeloproliferativ neoplasme.

Om Pemigatinib

Pemigatinib er en potent, selektiv, oral hemmer av FGFR-isoformene 1, 2 og 3, noe som i prekliniske studier har vist selektiv farmakologisk aktivitet mot kreftceller med FGFR-forandringer. Det amerikanske legemiddelverket FDA (Food Drug and Adminstration) har gitt pemigatinib såkalt gjennombruddsbehandlingbetegnelse (Breakthrough Therapy designation) for behandling av nylig behandlet, metastaserende eller inoperabelt FGFR2-translokalisert kolangiokarsinom***. En såkalt gjennombruddsbehandlingbetegnelse fra FDA er utformet for å påskynde utvikling og kontroll av legemidler ved alvorlige tilstander som har vist lovende tidlige kliniske resultater som kan gi betydelige forbedringer sammenlignet med tilgjengelige legemidler.

*ESMO står for European Society for Medical Oncology.

**Isoformer er lett endrede former av et protein.

*** FGFR2-translokalisert kolangiokarsinom er en type gallegangskreft.

Referanser:

(1)Netdoktor

(2)Banales JM, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2016; 13:261–280.

(3)Uhlig J, et al. Ann Surg Oncol. 2019; 26:1993–2000.

(4)Lowery MA et al. Clin Cancer Res. 2018; 24(17):4154–4161.

(5)Graham RP et al. Hum Pathol. 2014; 45:1630‒1638.

(6)Farshidfar F, et al. Cell Rep. 2017;18(11):2780–2794.

(7)Ross JS et al. The Oncologist. 2014; 19:235–242.

Link til pressemelding på Incyte.com

Incyte ble grunnlagt i 2002 og er et globalt farmasøytisk selskap med fokus på forskning, utvikling og produksjon av nye behandlinger for sykdommer hvor det er få eller helt manglende behandlingsalternativ.

Forskningsprogrammet består av 17 substanser rettet mot 14 molekylære mål. Porteføljen inneholder immunterapier, som tar sikte på å stimulere pasientens eget immunsystem til å angripe kreftceller, og målrettede behandlinger som blokkerer, direkte eller indirekte, effekten av kreftfremkallende mutasjoner.

Incyte har sitt globale hovedkontor i Delaware (USA) og europeisk hovedkontor i Lausanne. Globalt har Incyte mer enn 1000 ansatte.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.