Pressemelding -

INFRA - Infratek endrer konsernstruktur fra 2010

For bedre å tydeliggjøre Infrateks kapasitet og kompetanse rettet mot ulike
typer kritisk infrastruktur, og spesielt det sentrale kraftnettet i Norden,
organiserer Infratek infrastrukturvirksomheten i to nye forretningsområder:
Sentral Infrastruktur og Lokal Infrastruktur.

Forretningsområdet Sentral Infrastruktur vil rette seg mot det sentrale
transmisjonsnettet for kraftoverføring i Norden. Dette forretningsområdet vil
blant annet omfatte alle produkter og tjenester innen transformatorstasjoner,
kraftkabler og kraftlinjer for høyere spenning.

Forretningsområdet Lokal Infrastruktur vil omfatte produktområdene
distribusjons-/lokalnett, vei- og gatebelysning, fiber/telekom, fjernvarme og
lokal transport (bane).

Forretningsområdet Sentral Infrastruktur vil bestå av omlag 400 ansatte og Lokal
Infrastruktur omlag 1250 ansatte.

Forretningsområdet Sikkerhet videreføres som det er i dag.

Lars Bangen, tidligere konserndirektør for forretningsområdet Infrastruktur
Vest, blir konserndirektør for forretningsområdet Lokal Infrastruktur. Samtidig
er Bangen konstituert som leder av forretningsområdet Sentral Infrastruktur.

Arbeidet med å rekruttere ny konserndirektør for foretningsområdet Sentral
Infrastruktur vil starte omgående.

Vennligst se vedlagte dokument for nytt organisasjonskart for Infratek.

Infratek ASA

Oslo, 7. januar 2010

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bjørn Frogner, konsernsjef: +47 913 79 505 eller bjorn.frogner@infratek.no<mailto:bjorn.frogner@infratek.no>

Om Infratek ASA:
Infratek er en ledende nordisk totalleverandør av tjenester innen bygging,
drifting og sikring av kritisk infrastruktur, først og fremst energibærere,
telekom og høysikkerhet. Konsernet har 2 000 ansatte. For ytterligere
informasjon, se http://www.infratek.no">www.infratek.no
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Emner

  • Marked, børs

Kontakter

Espen Mathisen

Pressekontakt Informasjonssjef +47 950 44 789