Blogginnlegg -

Permitteringsperioden går mot slutten - hva nå?

Permitteringsperioden for arbeidstakere som er permittert som følge av koronautbruddet nærmer seg raskt slutten. Nå er tiden inne for å vurdere hvorvidt selskapet har mulighet til å beholde de ansatte, råder Terje Haugen i INTUNOR Employee Management.

Siden midten av mars har INTUNOR's beredskapsgruppe bistått en rekke bedrifter med å permittere ansatte og gjennomføre andre likviditetsfremmende tiltak.
Permitteringsperioden har i de fleste tilfeller vært på ubestemt tid, men rammen på 26 uker er uforandret, hvorpå neste skritt vil være å vurdere oppsigelser, sier Terje Haugen i INTUNOR Employee Management.

– Bedriftene bør gjøre seg opp en mening over hva de skal gjøre allerede i dag, sier HR-rådgiveren.

– Finner virksomheten ut at det er saklig grunn for å redusere bemanningen på sikt, må man være klar over at oppsigelsen tilsidesetter permitteringene, hvorpå selskapets lønnsplikt løper fra første dag i måneden etter at oppsigelsen gis og i hele oppsigelsestiden, fortsetter han,

Han legger til at arbeidsgivere må være oppmerksomme på at oppsigelsesfristen øker med alder og ansettelsestid.

Ryddig prosess er en billig forsikring

Prosesser forut for beslutning om og gjennomføring av en oppsigelsesprosess er strengt regulert, forklarer Haugen.

– Følges ikke formkravene ved oppsigelse, vil oppsigelsen enkelt kunne underkjennes. Følgene er alvorlige konsekvenser både økonomisk og omdømmemessig.

– For de aller fleste er ikke dette tiden for å kaste penger ut av vinduet. Derfor er vi allerede i gang med å bistå flere bedrifter for å sikre en forsvarlig saksbehandling og verdig nedbemanning.

Trenger du bistand i nedbemanningsprosessen? Ta kontakt med Terje Haugen i INTUNOR Employee Management på terje.haugen@intunor.com eller ring 92 80 64 64.

Emner

  • Bedriftsinformasjon

Kategorier

  • nedbemanning
  • oppsigelse
  • permitterteringer
  • koronavirus
  • arbeidsmiljøloven
  • nav
  • forretningsstøtte
  • hr
  • permittering

Kontakter

Tom Nielsen

Pressekontakt Head of marketing 91510851 Regnskapsprogram