Video -

Hvorfor søk?

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .flv
  • Lengde: 1:20
Last ned

Emner

  • Data, telekom, IT

Kontakter

Helle Gilje

Pressekontakt Salgssjef og prosjektleder +47 959 46646