Video -

A demonstration of how RipSeq works

The film demonstrated how you work with the RipSeq(R) online software to analyze multi-bacterial clinical samples after 16S sequencing. Running the sequencing file in RipSeq takes less than a minute - and then you have the answers on which bacteria are found in your precious sample!
 • Lisens: Bruk i media
  Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
 • Filformat: .wmv
 • Lengde: 4:09
Last ned

Emner

 • Data, datateknikk, programvare

Kategorier

 • 16s
 • bakterielle infeksjoner
 • bakterier
 • bakterier infektioner
 • bakteriesjukdom
 • diagnostik
 • mikrobiologi
 • mikrobiologiska analyser
 • sekvensering
 • molecular diagnostics

Kontakter

Bjarte Karlsen, CEO

Pressekontakt Daglig Leder / CEO +47 982 19 588

Camilla Huse Bondesson, Sales & Marketing Director

Pressekontakt Sales and Marketing Director