Gå videre til innhold

Kraft fra naturen.

Ishavskraft AS er Nord-Norges største kraftleverandør, med en omsetning på 2,437 milliarder kroner. Selskapet selger ren kraft fra fornybare energikilder, og vi jobber kontinuerlig med bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger for de globale miljø- og klimautfordringene. Ishavskraft tar kvalitet, miljø og arbeidsmiljø på alvor og er sertifisert etter ISO 9001:2015 Kvalitet, ISO 14001:2015 Miljø og ISO 45001:2018 Arbeidsmiljø.

Selskapet har 67 ansatte i Alta og Tromsø.

Ishavskraft AS