Gå videre til innhold
Bo hjemme med smarte løsninger

Nyhet -

Bo hjemme med smarte løsninger

Istad Kraft tester ut velferdsteknologi sammen med kommunene Molde, Fræna og Aukra. Kan sensorer, tidsstyrte alarmer og smarte varslinger gi god nok trygghet, avlasting og tjenester som gjør det mulig å bo hjemme selv med demens, funksjonshemming og/eller normal aldring?

Våren 2015 tester vi i Istad Kraft og kommunene ut ulike løsninger innenfor velferdsteknologi. Dette skal gjøre hverdagen enklere for aktive, eldre, mennesker med bevegelsesvansker og andre med begynnende kognitiv svikt. Pilotsamarbeidet er basert på en avtale mellom Lyse Smart, Istad Kraft og de tre nevnte kommunene.

Nytenkende eldreomsorg
I Aukra installeres en leilighet på Aukraheimen med tekniske løsninger som blant annet styrer alt av lys og varme fra brukervennlige, smarte brytere. Dersom brannalarmen går varsles brannvesenet automatisk. Det blir også tatt et øyeblikksbilde i det rommet hvor alarmen går. Stikkontakter kobles ut, lysene skrur seg på og dørene låser seg opp slik at det blir lettere å komme seg ut. Det er installert komfyrvakt som kobler ut komfyren ved overoppheting. Det utvikles også en demoleilighet som en del av piloten.

Molde kommune sitt pilotbidrag er uttesting av løsninger for funksjonshemmede. Kan smarte trådløse løsninger gi en bolig uten hindringer? I Fræna skal piloten utrede hvordan demente kan bo hjemme ved hjelp av ulike tekniske innstallasjoner og smart overvåkning.
Utreder gevinst ved velferdsteknologi

Når pilotarbeidet er oppsummert vurderer kommunene og Istad Kraft om velferdsteknologien gir ønskede gevinster, og om disse løsningene skal rulles ut i større skala.

Målet med initiativet mellom Istad Kraft, Lyse Smart og kommunene er å jobbe for at menneskene skal føle verdighet og trygghet i ulike livsfaser og situasjoner. Man skal kunne bo og leve fullverdige liv i sin egen bolig så lenge man ønsker det. 

Emner

Kategorier

Istad Kraft AS

Istad er et energikonsern som består av selskaper med tilhold i Romsdal og på Nordmøre:
Istad AS
Istad Kraft AS
Istad Nett AS

Istad
Plutovegen 5
6419 Molde
Norge