Gå videre til innhold
Store Istad Endringer

Nyhet -

Store Istad Endringer

I 2014 ble det gjort store endringer i Istad. Konsernet har gått fra å være et stort entreprenørkonsern til å konsentrere seg om produksjon, salg og distribusjon av kraft.

De viktigste endringene i 2014 var salg av virksomheter som Linjebygg Offshore, iElektro og Hustad-gruppen. Entreprenørvirksomheten har de siste årene vært en betydelig del av konsernet, forteller konsernsjef Ivar Kosberg om et år som Romsdals Budstikke har beskrevet som det dramatiske Istadåret.


RendyrkerDet har vært et ønske fra eierne om å rendyrke virksomheten i Istadkonsernet til å bli et vertikalintegrert kraftselskap med drift av nett, kraftproduksjon og kraftomsetning. Dette gjenspeiles i den nye strategien for Istadkonsernet hvor fokuset er på kraft.Overskudd og bidrag

Vår visjon om å være en lønnsom, lokal drivkraft står fast og etter noen år med underskudd skal Istad AS gå med overskudd i 2015, sier Kosberg som også lover at Istad fortsatt skal være en svært viktig bidragsyter i forhold til frivillig arbeid, kultur og idrett.


Lave kraftpriser

Utsiktene for Istad i 2015 er relativt gode, mener konsernsjefen, selv om også Istad som resten av kraftbransjen må forholde seg til lave kraftpriser og lavt rentenivå på avkastning på nettkapitalen.

Disse markedsforholdene kan vi ikke påvirke, men vi skal sørge for en effektiv drift av selskapene i konsernet og utnytte det handlingsrommet som er tilgjengelig for oss, sier Kosberg.

Konsernets virksomhet blir betydelig mindre i 2015 og i fremtiden vil Istad oppleve store svingninger i resultatene som følge av endringene i kraftpris og rentenivå.

Effektive og synlige
Vi leverer en etterspurt vare og ved å være konkurransedyktige, synlige og sørge for en effektiv drift, skal vi skape et positivt resultat for våre eiere og omgivelser. Jeg forventer at vi makter å ivareta vår markedsposisjon i kraftmarkedet i regionen her. Det skal fortsatt være naturlig å velge oss som leverandør av kraft, sier Kosberg.

Istad investerte en god del i fiber i 2014 og kaprer stadig nye kunder. Istad er en sterk lokal aktør som er lett tilgjengelig for kundene. Konsernsjefen sier at man ønsker å styrke posisjonen ytterligere som leverandør av fiber til kunder i regionen.


Fleksible
Myndighetene har satt i gang mange prosesser som stiller nye krav til Istad i 2015. Alle målerne skal skiftes ut innen utgangen av 2018, og alle måledata skal innrapporteres til Elhub som er en ny innsamlingssentral for hele Norge. Det er rapporteringsplikt av kraftleveringsavtaler til en strømprisportal og trolig må også kraftselskapet stå for all fakturering av både nettleie og kraft.

Nye krav og forskriftsendringer betyr at vår virksomhet må være fleksibel og tilpasningsdyktig i forhold til bruken av IT-system, behovet for endring av arbeidsprosesser eller andre justeringer som måtte kreves, sier Kosberg.


Tilpasset bemanning
Salg av virksomheter har redusert antallet ansatte i Istad AS fra rundt 1000 til 110. Morselskapet ivaretar eierfunksjonen i konsernet og leverer tjenester til datterselskapene på områder som økonomi, regnskap, lønn, IT og personal. Bemanningen blir tilpasset til at morselskapet nå leverer tjenester til færre selskap.


Eierskap
Alle virksomhetene som er solgt har endt opp i nye eierselskap som gir grunnlag for videre vekst og utvikling for selskapet, ansatte og regionen, sier Kosberg.


I 2014 pågikk det også prosesser som har involvert eierne i Istad og konsernsjefen antar at eventuelle endringer i eierforholdene vil bli avklart i løpet av 2015.

Emner

Istad Kraft AS

Istad er et energikonsern som består av selskaper med tilhold i Romsdal og på Nordmøre:
Istad AS
Istad Kraft AS
Istad Nett AS

Istad
Plutovegen 5
6419 Molde
Norge