Pressemelding -

Vil slå ned på diskriminering i arbeidslivet

Pressemelding

Vil slå ned på diskriminering i arbeidslivet

Tirsdag 4. mai arrangerer Junior Chamber International (JCI) Oslo Mangfoldskonferansen 2010 i Oslo. Med dette vil vi fremme mer mangfoldig og inkluderende arbeidsliv i Norge. Temaet for konferansen er ”Flerkulturelt mangfold – et konkurransefortrinn?”. 90 representanter fra næringslivet, media, akademia og det offentlige skal samles i Oslo Handelskammers lokaler kl. 14 tirsdag 4. mai for å engasjere seg til åpen dialog om hvordan flerkulturelt mangfold i arbeidsstokken kan skape konkurransefordeler for norske virksomheter. Saera Tithi Khan, tidligere Stortingsrepresentant, Stein Rømmerud, Kommunikasjonsdirektør fra Coca-Cola Norge, Laura E.M. Traavik, forsker fra Handelshøyskolen BI skal blant annet holde spennende foredrag om mangfold og mangfoldsledelse. Konferansen skal dekkes av programmet Migrapolis (NRK).

Flere undersøkelser gjennomført de siste årene viser at norske organisasjoner ligger langt etter virksomhetene i andre land når det gjelder rekruttering og ledelse av personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Den store internasjonale personalundersøkelsen som gjennomføres i 40 land, Cranfield-undersøkelsen, viser at Norge på flere områder har et av de mest diskriminerende arbeidsmarkedene i Europa. Norske ledere mangler evne eller vilje til å tenke og lede mangfold, som gjør at homogenitetstyranniet henger igjen på mange norske arbeidsplasser. ”Det er tryggest å rekruttere kloninger av seg selv”, sier arbeidsforsker Odd Nordhaug, som i sin siste bok ”Inkluderingsledelse” tegner et svært kritisk bilde av norsk arbeidsliv.

Imidlertid trekker en rekke tendenser i retning av at norske virksomheter i de kommende årene vil bli nødt til å sette mangfoldsledelse høyere opp på dagsordenen for å oppnå konkurransefordeler. Akselererende globalisering, stadig mer grenseoverskridende arbeidsfordeling, økt behov for innovasjon og tøffere kamp om kompetent arbeidskraft gjør mangfoldsledelse til en nøkkelkompetanse for mange virksomheter. Det er påvist at flerkulturelt mangfold i arbeidsstokken kan skape konkurransefordeler for bedrifter i form av økt innovasjonskraft, bedre omstillingsevne og fleksibilitet, samt økt kreativitet.

JCI Oslo er en verdensomspennende frivillig organisasjon for unge ledere og entreprenører. Vi har som mål å gi unge mennesker mulighet til å skape en positiv forandring i samfunnet. Med denne konferansen ønsker vi å fremme mer inkluderende arbeidsplasser, hvor medarbeidere drar nytte av hverandres ulikheter og det skapes personlig berikelse og organisatorisk styrke på tvers av forskjeller.

For mer informasjon om konferansen, ta kontakt med Natalia Sukhareva, Prosjektleder, på mobil 90 47 72 90 eller per e-post: nsukhareva@gmail.com.

Emner

  • Arbeidsliv

Kategorier

  • arbeidsliv
  • mangfold
  • diskriminering
  • ledelse
  • konferanse
  • minoritetsgrupper
  • inkludering

Regions

  • Oslo

JCI er en verdensomspennende organisasjon for unge ledere og entreprenører. På verdensbasis har vi rundt 200 000 medlemmer. JCI er en organisasjon hvor unge ledere og entreprenører møtes, lærer og utvikler seg for å bli bedre. Vår visjon er å utvikle unge ledere til det beste for samfunnet. Vi har som mål å styrke unge menneskers mulighet til å skape en positiv forandring i samfunnet.