Kristiansandsbasert bistandsorganisasjon åpner sykehus til 54 millioner kr for voldtatte kvinner i DR Kongo

Dokument -

Kristiansandsbasert bistandsorganisasjon åpner sykehus til 54 millioner kr for voldtatte kvinner i DR Kongo

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Kontakter

Tore Gullaksen

Pressekontakt Daglig leder 909 74 610

Jostein Sæth

Pressekontakt Prosjektkoordinator Oppfølging av arbeidet i sør. 474 85 520

Marit Toppe Berg

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Kontakt med presse og givere 99045339

Relatert innhold