Dokument -

Kvinner og barn voldtas i flyktningeleirene i Goma. JOIN er i gang med nødhjelp.

JOIN good forces mottok nylig 7,1 millioner kroner fra NORAD til nødhjelp for internflyktningene i og rundt Goma i DR Kongo. Gjennom sin lokale partner Hope in Action er arbeidet nå i gang med å formidle helsehjelp til de mer enn 100 000 internt fordrevne som befinner seg I dette området.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .docx
Last ned

Kontakter

Tore Gullaksen

Pressekontakt Daglig leder 909 74 610

Jostein Sæth

Pressekontakt Prosjektkoordinator Oppfølging av arbeidet i sør. 474 85 520

Marit Toppe Berg

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Kontakt med presse og givere 99045339

Relatert innhold