Pressemelding -

NORAD har bevilget 7,1 millioner kroner til nødhjelp gjennom JOIN good forces til internflyktningene i Nord-Kivu, DR Kongo

NORAD har i dag bevilget 7,1 millioner kroner til nødhjelp gjennom JOIN good forces.JOIN good forces har gjennom sin erfarne lokale partner Hope in Action allerede et team på bakken i og rundt Goma og setter nå i gang med et omfattende arbeid for å hjelpe internflyktningene i området. 

Den humanitære krisen i Øst-Kongo er nå kritisk etter de siste ukers kamper mellom FARDC / FN og M23. Over 140 000 mennesker ble fordrevet i og rundt Goma på grunn av kamphandlinger. Dette bringer antallet internflyktninger i DR Kongo opp til 2.5 millioner. FN melder om store behov for helsehjelp og mat til flyktningene som nå er i dette området rundt Goma. Meldingen en mulig retrett av M23 fra Goma skaper ny usikkerhet i befolkningen som etterlyser mer beskyttelse fra FNs MONUSCO styrke.

JOIN good forces har gjennom sin erfarne lokale partner Hope in Action allerede et team på bakken og setter nå i gang med et omfattende hjelpearbeid. NORAD har i dag bevilget 7,1 millioner kroner til dette arbeidet gjennom JOIN good forces.

Gjennom å benytte 30 eksisterende helsestasjoner i området, samt å bygge midlertidige telthaller er målet å kunne bistå over 108.000 mennesker med medisinsk førstehjelp. Kyeshero Hospital som ble innviet 16. november tar nå i mot pasienter med større skader og har også ambulanser som i nødvendige tilfeller benyttes. Også Heal Africa Hospital melder om mange sårede som ankommer sykehuset.

Det er også et stort behov for matutlevering ettersom mange av flyktningene nå har vært uten tilgang til stabil mattilgang over lang tid. Det rapporteres om flere dødsfall blant barna på grunn av matmangel. To sentre for matutlevering skal etableres ved siden av helsestasjonene i Mugunga og Beni, i tillegg til et ved Kyeshero Hospital. HIA har også et samarbeid med UNICEF og arbeider i flyktningeleirene i området.

Meldingene vi mottar fra vår partner i Goma forteller om økt brutalitet spesielt fra soldater fra den kongolesiske hær mot sivilbefolkningen. Disse står nå bak svært mange ran og voldtekter. Vi er forberedt på at antall voldtatte kvinner og barn som søker hjelp på våre mottakssentre nå vil øke i betydelig grad.

Også barnehjemmet til Mama Jeanne vil pågangen av nye barn som trenger tilflukt merkes. Svært mange barn kommer bort fra sine foreldre under flukt, men mange opplever også å miste sine foreldre i kamphandlingene. Kjøkkenhuset som ble ødelagt av granatnedslaget i forrige bygges nå opp med ekstra midler som er sendt fra JOIN.

 

Ytterligere informasjon kan fås ved å kontakte JOIN good forces

Oddvar Espegren tlf. 489 59 585

mail: oddvar@joingf.no

 

Rapport fra Monusco i Goma

Related links

Emner

  • Kriser, konflikter

Utfordrende, nødvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene på JOIN good forces. Våre feltarbeidere går ofte inn i farlige områder som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for å oppsøke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, håp, mot og tro på en bedre fremtid. www.joingoodforces.no

Kontakter

Tore Gullaksen

Pressekontakt Daglig leder 909 74 610

Jostein Sæth

Pressekontakt Prosjektkoordinator Oppfølging av arbeidet i sør. 474 85 520

Marit Toppe Berg

Pressekontakt Kommunikasjonsleder Kontakt med presse og givere 99045339

Relatert innhold