Gå videre til innhold
Kristin Søiland og Jamie Foster på laboratoriet hos Jotun. Foto: Morten Rakke
Kristin Søiland og Jamie Foster på laboratoriet hos Jotun. Foto: Morten Rakke

Pressemelding -

Jotun og NTNU går sammen om å utvikle fremtidens maling

(Sandefjord, 23.10.2020): Jotun og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) skal samarbeide om å forske på nye, innovative og bærekraftige løsninger for fremtiden. Samarbeidsavtalen vil bidra til økt innovasjon og videreutvikling av forskningsmiljøene hos begge parter.

Jotun er blant verdens ledende malingsprodusenter og har et av Europas største private forskningssentre. Avtalen som nå signeres er den første i sitt slag innen malingsbransjen i Norge.

Støtte fra Forskningsrådet

Allerede er det startet samarbeidsprosjekter om løsninger som kan redusere utslippene fra skipsfarten. Blant annet gjennom innovative overflatestrukturer, eller ved å skape luftbobler rundt skipsskroget i kombinasjon med miljøvennlig groehindrende maling. Disse prosjektene har også fått støtte fra Forskningsrådet. Samarbeidet kan også omfatte doktorgrader og masteroppgaver, prosjektsamarbeid, gjesteforelesninger og kunnskapsoverføring mellom partene. Jotun ser svært positivt på muligheten for økt forskning på industrirelevante problemstillinger.

– Jotun ser viktigheten av å knytte næringsliv og akademia enda tettere sammen for å kunne dra gjensidig nytte av hverandre. Som en av landets ledende utdanningsinstitusjoner var NTNU vår foretrukne partner, og vi tror samarbeidet med NTNU vil kunne bidra til raskere utvikling og høyere innovasjonstakt gjennom raskere tilgang til kompetanse og prosjektsamarbeid, sier konsernsjef i Jotun, Morten Fon.

– Samtidig tror vi at den kunnskapen og erfaringen Jotun besitter vil være nyttig for NTNU, og vi ønsker å bidra til at akademia blir enda mer virkelighetsnær og industrirelevant, fortsetter han.

Positivt for begge parter

– Jotun er en verdensledende aktør. NTNU kan lære av Jotun, og vi på vår side kan bistå Jotun med forskningsbasert, tverrfaglig kunnskap og avansert forskningsinfrastruktur. Samarbeidet er positivt både for våre forskningsmiljøer og for våre studenter, som får bidra inn i samfunnsrelevante prosjekter, sier Øyvind Gregersen, dekan ved Fakultet for naturvitenskap på NTNU.

Bærekraftige løsninger

Som ledende leverandør av skipsmalinger og korrosjonsbeskyttende malinger har Jotun de senere årene utviklet stadig mer avanserte løsninger, som blant annet blant annet bidrar til lavere utslipp av klimagasser og lengre levetid for objekter og installasjoner. Dette sammenfaller godt med fagfelt og kompetansemiljøer ved NTNU og legger til rette for et langsiktig samarbeid.

– For Jotun er det avgjørende å ligge i forkant av markedsbehov og være i front av utviklingen. Samarbeidet med NTNU legger forutsetningene enda bedre til rette for å utvikle nye og bærekraftige løsninger, til det beste for både miljøet og kundene våre, sier Christer Øpstad, forskningsdirektør hos Jotun. 

Emner


Jotun er markedsleder innen dekorative malinger i Norge, og en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker med 65 selskaper og 39 produksjonsanlegg på alle kontinent. Jotuns produkter er tilgjengelig i mer enn 100 land gjennom egne selskaper, felleskontollerte selskaper, avdelingskontorer, agenter og distributører. Jotun hadde i 2019 en omsetning på NOK 19,7 milliarder, og konsernet har mer enn 10 000 medarbeidere. Konsernet er organisert i fire ulike segmenter og sju geografiske regioner, og har sitt hovedkontor i Sandefjord.

Pressekontakt

Åsne Vittersø Kvamme

Åsne Vittersø Kvamme

Pressekontakt Group Communications Manager + 47 992 44 648
Christer Øpstad

Christer Øpstad

Global R&D Director, Fouling Protection +47 476 23 309

Relatert materiale