Gå videre til innhold

Pressemelding -

​Kleven Verft er reddet!

Green Yard Group overtar videre drift ved Kleven Verft etter avtale med konkursboet og de involverte bankene. Kjernekompetansen bevares og Green Yard Kleven vil også for fremtiden være et av Norges mest anerkjente skipsverft.

Green Yard Group har planer for å videreføre verftsvirksomheten, men samtidig utvide virksomheten til nye forretningsområder som kan gi et stabilt arbeidstilfang ved siden av skipsbygging og vedlikehold. Green Yard er Norges ledende aktører innen resirkulering av skip, men ønsker å fortsette å bygge skip ved Kleven i tillegg til sine andre forretningsområder. Dette vil gjøre Green Yard Group til en av de mest komplette verftsgrupperingene i Norge.

Green Yard Kleven vil ha Kjetil Bollestad som Adm. Direktør.

Bostyrer, Bjørn Åge Hamre, partner i Simonsen Vogt Wiig AS har ledet forhandlingene sammen med et team fra Kleven og Simonsen Vogt Wiig. - Dette hadde vi ikke fått til uten alle de ansatte på Kleven, bankene, kreditorer, kontraktsparter og leverandører som har utvist tålmodighet og gitt boet  arbeidsro til å arbeide frem løsninger. Hamre er særlig imponert over de ansatte som har stått på i en krevende tid med høy usikkerhet.

Det blir innkalt til allmøte med de ansatte tirsdag 14.7.2020.

Kontakt: 

  • Green Yard Group AS, v/ Adm. Direktør Hans Jørgen Fedog, tlf. 923 50 020, hans.fedog@greenyard.no
  • Bostyrer Bjørn Åge Hamre, tlf. 402 49 104, bah@svw.no

Emner

Regions


Kleven Verft i Ulsteinvik byggjer store, avanserte fartøy innan fleire segment. Verftet har effektive fasilitetar for tidleg utrustning og montering på bedding, og er det verftet i Noreg som har størst grad av eigen robotisert stålproduksjon og modulbasert skipsbygging. Kleven Verft er ISO-sertifisert innan miljø og kvalitet.

Green Yard Kleven AS
Klubbenesvegen 39
6065 Ulsteinvik
Norway