Gå videre til innhold
Knauf Insulation presenterer sin nye bærekraftstrategi  For a Better World

Pressemelding -

Knauf Insulation presenterer sin nye bærekraftstrategi For a Better World

Vår nye strategi defineres av konkrete mål som skal oppnås innen 2025. I den svenske Knauf-organisasjonen påtar vi oss med glede en viktig rolle i forbindelse med den nye visjonen, samtidig som vi hjelper kundene våre med å oppnå bærekraftambisjonene sine.

Vi presenterer stolt lanseringen av vår nye bærekraftstrategi for Knauf Insulation.

Den spennende, nye strategien preges av vår innsats for fremtiden og fokuset på fire viktige bærekraftpunkt, som er å sette det menneskelige perspektivet fremst, å redusere utslipp av karbondioksid til et nullnivå, å bidra til en sirkulær økonomi og sørge for bedre bygging generelt sett.

Kenneth Ingemarsson, markeds- og teknisk sjef for Skandinavia, sier: «Vi ser frem mot å bidra til at denne strategien lykkes. Vi kommer til å være her som støtte, i takt med at byggebransjen endres og regelverket blir stadig mer krevende når det gjelder ansvar for miljøpåvirkning. Bærekrafttanken preger alt vi gjør. Produktene våre sparer energi, reduserer utslipp og utgjør en viktig del av fremtidens bygninger. Vi har erfaringen og ekspertisen som kreves for at kundene våre skal kunne føle seg sikre på at de oppnår bærekraftmålene sine.»

Vår nye strategi For a Better World bygger på vår tidligere vellykkede innsats for bærekraft. Mellom 2010 og 2019 reduserte vi energiforbruket og utslippene med 23 %, vi fikk ned stillstandstiden for produksjon med 56 % og reduserte mengden avfall med 67 %.

Konsernsjefens CEO Jean-Claude Carlin kommenterer lanseringen av den nye strategien slik:
«Vi har påtatt oss langsiktige forpliktelser for å vise hvordan vi kommer til å nå samtlige bærekraftmål, samtidig som vi med tanke på 2025 har formulert konkrete, kortsiktige målsetninger som vi alle må begynne å arbeide mot i dag. Det er avgjørende at ledelsen tar ansvaret for at vi gjør fremskritt i arbeidet med den langsiktige visjonen og ikke overlater problemet til neste generasjon.»

Våre konkrete målsetninger for hva vi skal oppnå innen 2025, er felles for hele konsernet og innbefatter:
– å få en lavere grad av rapporterte sikkerhetshendelser Vi ligger i dag på 9,2, men går inn for å komme ned på fem.
– å redusere utslipp av karbondioksid ved produksjon med 15 %
– å investere 10 % av utviklingsbudsjettet vårt i nye prosjekter som skal bidra til mindre utslipp og avfall
– å redusere vårt økologiske fotavtrykk fra kontorvirksomhet og forretningsreiser med 25 %
– å redusere mengden nyprodusert plast i pakningene våre med mer enn 25 %
– å bruke mer enn 25 % eksternt gjenvunnet materiale i steinullproduktene våre og mer enn 65 % gjenvunnet materiale i glassullproduktene våre.
– at ingenting av avfallet fra produksjonen skal gå til deponi

Du kan lese detaljene i strategien vår For a Better World ved å besøke https://www.knaufinsulation.com/for-a-better-world


Om Knauf Insulation

Knauf Insulations produkter sparer energi, reduserer utslipp og garanterer at bygninger er bra for miljøet og menneskers sikkerhet og helse.

Med mer enn 40 års erfaring i isolasjonsbransjen har vi for tiden rundt 5500 ansatte i over 40 land og 27 produksjonsanlegg i 15 land.

Knauf Insulation inngår i Knauf Group, som har drøye 35 000 ansatte over hele verden, over 250 fabrikker i over 90 land og en omsetning på 10 milliarder euro (2019). Knauf Group ble etablert i 1932 og er fortsatt et selvstendig, familieeid selskap som drives ut fra verdiene Partnerskap, Hengivenhet, Entreprenørskap og Menschlichkeit.

Emner

Tags


Knauf Insulation er en del av Knauf Group, et familieeid globalt byggmaterialkonsern med en årlig omsetning på  €10 milliarder 2019. Som en av verdens ledende isoleringsprodusenter driver vi virksomhet i over 80 land og har flere enn 250 produksjonsanlegg som produserer glassull, steinull, ekstrudert polystyren (XPS), ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polyetylen (XPE). Med flere enn 5500 ansatte er vi spesialister på isoleringsproduksjon, forskning og utvikling. Vi tilbyr avanserte løsninger for energieffektivitet for bygninger over hele verden. Les mer om oss og våre produkter på http://www.knaufinsulation.no

Pressekontakt

Agnes Ekstrand

Agnes Ekstrand

Marketing Coordinator

Bakgrunn

Knauf Insulation eies av Knauf-familien fra Iphofen i Tyskland.
Som den raskest voksende og mest nyskapende isolasjonsleverandøren, er Knauf Insulation en av de mest respekterte og moderne aktørene innen isolasjon i hele verden. Knauf Insulation tilbyr et bredt utvalg av isolasjonsmaterialer for å imøtekomme det økende kravet om energibesparelse og akustisk ytelse i nye og eldre hus, forretningsbygg og industrilokaler.

Knauf-konsernet ble opprettet i 1932 for å produsere gipsbaserte byggeprodukter, og har utviklet seg til en flernasjonal produsent av byggeprodukter som omfatter termisk og akustisk isolasjon til bruksområder som hus, forretningsbygg, industrilokaler, sjøfart og utstyrsproduksjon.

Knauf Insulation begynte å fremstille isolasjon i Nord-Amerika i 1932 (i Shelbyville i Indiana). I dag har Knauf Insulation omlag 5500 ansatte i flere enn 40 land over hele verden og 27 produksjonsanlegg som fremstiller glassull, steinull, treull, ekstrudert polystyren (XPS), ekspandert polystyren (EPS) og reflekterende folie.

Knauf Insulation
Gårdatorget 1
412 50 Gøteborg
Sverige
Besøk våre andre nyhetsrom