Video -

A roundtrip in The Kon-Tiki Museum, 2008.

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .mp4
  • Lengde: 3:07
Last ned

Emner

  • Kunst, kultur, underholdning

Kategorier

  • utstilling
  • kon-tiki museet
  • kon-tiki ekspedisjonen
  • thor heyerdahl

Kontakter

Halfdan Tangen jr.

Pressekontakt Marketing/Information +4747375260