Video -

Original Kon-Tiki color film from 1947.

 • Lisens: Bruk i media
  Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
 • Filformat: .mp4
 • Lengde: 2:45
Last ned

Emner

 • Kunst, kultur, underholdning

Kategorier

 • thor heyerdahl
 • sivbåt
 • kon-tiki museet
 • kon-tiki ekspedisjonen
 • kon-tiki

Kontakter

Halfdan Tangen jr.

Pressekontakt Marketing/Information +4747375260