Gå videre til innhold
Intelligente heiser fra KONE
Intelligente heiser fra KONE

Pressemelding -

Ullevål Stadion investerer i kunstig intelligens for å spare tid og kostnader

Ventilasjon, rengjøring og vakthold styres allerede av kunstig intelligens på flere av Malling & Co sine næringseiendommer. Nå investerer de i kunstig intelligente heiser fra KONE på deres næringseiendom på Ullevål Stadion. Målet er å redusere bekymringer, nede-tid og tid brukt på service og reparasjoner.

  • Da Malling & Co skulle oppgradere heisene på Ullevål Stadion stod tre kjerneelementer i fokus: at løsningen var gjennomprøvd og gjennomtenkt, inneholdt innovativ teknologi og representerte et godt design
  • Gårdeier av Ullevål Stadion er svært opptatt av innovasjon og grønn teknologi, og valget falt derfor på KONE og deres intelligente 24/7 Connected Services-løsning
  • Tjenesten leverer 24/7 overvåkning og service, samt et analyseverktøy som samler og analyserer data i nå-tid. Slik forutser løsningen problemer før de oppstår, og skreddersyr vedlikehold for hver enkelt heis

Med dette vil gårdeier redusere heisenes nede-tid betraktelig, ettersom heisene vil si ifra i god tid før de trenger service, og sikre én bekymring mindre i en travel hverdag


Om Ullevål Stadion:

Ullevål Stadion i Oslo ble bygget i 1991 og næringdelen (Ullevål ANS) av eiendommen forvaltes i dag av Malling & Co og Amfi Drift. Næringseiendommen er på totalt 57 776 m². Meet Ullevaal, Stamina, Thon Hotel Ullevaal og en rekke butikker (Amfi Ullevaal) er blant leietakerne. Malling & Co har allerede god erfaring med å bruke kunstig intelligens for å gjøre tjenester behovsstyrt (for eksempel rengjøring og vakthold), nå står heisene for tur. De eksisterende heisene, som ble installert tilbake i 1991, har vært i flittig bruk, men som følge av stadig økte kostnader på service og vedlikehold, vurderte Malling & Co det som nødvendig å bytte ut heisene. Både Malling & Co som forvalter, og Oslo Pensjonsforsikring (OPF) som gårdeier er veldig opptatt av ny og innovativ teknologi, og at brukeropplevelsen skal være så bra som mulig.

- God eiendomsforvaltning er summen av en million små detaljer. Dersom man velger en solid og tilpasset heisløsning vil dette gi avkastning gjennom leietakertilfredsstillhet, økt betalingsvillighet og lavere felleskostnader. Det er helheten med godt design, fremtidsrettet teknologi og veldig god erfaring med KONE fra før av som gjør oss trygge på at valget vil gi god avkastning for alle parter, sier Robert Skramstad, driftssjef i Malling & Co.

- At KONE er tilkoblet selve IBM Watson er ganske gromt for oss teknofile, sier Robert Skramstad, driftssjef og ingeniør hos Malling & Co. Forventningene er at vi i fremtiden skal ha et helt problemfritt heishold.

Om KONE og 24/7 Connected Services:
KONE er en verdensleder innen heis- og rulletrappbransjen og leverer heiser, rulletrapper og automatiske dører samt løsninger for vedlikehold og modernisering. En av deres nye servicekonsept, KONE 24/7 Connected Services, er IoT-basert og plattformen analyserer data i nå-tid og kan på den måten forutse problemer før de oppstår. KONE har i samarbeid med IBM gjort heisene smartere, ved å koble heisene til skyen samler de inn store mengder data ved hjelp av sensorer. IoT-plattformen Watson overvåker, analyserer og viser data i nå-tid. På denne måten kan KONE skreddersy det perfekte vedlikeholdet for hver og en heis.

Med den nye tjenesten tilbyr KONE økt trygghet og forbedret sikkerhet for kunder og passasjerer. Sensorer i heisen samler informasjon 24/7 og ved hjelp av IoT-teknikk kan behovene for vedlikehold og proaktive tiltak direkte identifiseres, og eventuelle problemer forhindres innen de oppstår. Om systemet oppdager at det er et behov for ekstra service, kontaktes en servicetekniker automatisk.

- Vår visjon er å forbedre flyten av mennesker i byene. På grunn av den økte urbaniseringen hvor flere og flere mennesker ønsker å bo i byene og bygningene blir høyere og høyere, blir heiser dermed viktigere. At man enkelt og raskt kan forflytte seg i og mellom ulike bygg ses i dag på som en selvfølge. Stillestående heiser kan derfor skape stor frustrasjon og store begrensninger. Dette er noe KONE tok i betraktning når vi utviklet den nye tjenesten 24/7 Connected Services – et servicekonsept som bygger på kunstig intelligens, sier Erik Johnson, ved KONE Norge. Vi er veldig stolte over å nå kunne installere en av de første heisene med denne teknologien i Norge i Ullevål Stadion.

Samarbeider med IBM om dataene i skyen
KONE 24/7 Connected Services bygger på IBMs Watson IoT-plattform som samler og lagrer data i skyen. Datainnsamlingen skjer via IoT-sensorer som måler ulike faktorer som kan påvirke heisen. Det kan være temperatur, fukt, uregelmessige stopp, vibrasjoner, hvordan dørene åpner og lukker seg og mye mer. Watson-plattformen analyserer data i nå-tid og kan på den måten forutse problemer innen de oppstår. Når systemet oppdager behov for service på en heis, legges det umiddelbart inn i vedlikeholdsplanen, med informasjon om hva som er feil og hvordan det kan løses. På den måten forsikrer man at en tekniker kommer i god tid, og at antallet driftsstopp på den måten minimeres. Når serviceteknikeren avslutter sin jobb sendes data tilbake til Watson, og forteller IoT-plattformen at den har funnet kilden til problemet med forslag til løsning.Ettersom infrastrukturen og datautviklingen vokser, kommer Watsons analyser til å bli enda mer korrekte og på den måten generere ny kunnskap om drift og vedlikehold.


Kontaktpersoner:

Robert Skramstad, driftssjef (Ingeniør – Elkraft), Malling & Co Forvaltning AS. Robert.skramstad@malling.no / +47 977 31 267

Erik Johnson, adm. dir., KONE Norge. Erik.johnson@kone.com / +47 917 16 643

Related links

Emner


Selskapet har i et århundre tilstrebet å imøtekomme kundenes behov og leverer bransjeledende heiser, rulletrapper, rullebånd og automatiske dører samt nyskapende løsninger for modernisering og vedlikehold.

Vår forpliktelse overfor kunder vises i alle KONEs løsninger for heiser, rulletrapper, rullebånd og automatiske dører. Dette gjør oss til en pålitelig partner i løpet av hele bygningens livssyklus. Vi utfordrer konvensjonelle kunnskaper i heis- og rulletrappbransjen.

Pressekontakt

Erik Johnson

Erik Johnson

Pressekontakt Adm.direktør KONE AS +4791716437

Relatert innhold

Innovative og energibesparende løsninger for heiser, rulletrapper, rullebånd og automatiske dører.

Selskapet har i et århundre tilstrebet å imøtekomme kundenes behov og leverer bransjeledende heiser, rulletrapper, rullebånd og automatiske dører samt nyskapende løsninger for modernisering og vedlikehold.

Vår forpliktelse overfor kunder vises i alle KONEs løsninger for heiser, rulletrapper, rullebånd og automatiske dører. Dette gjør oss til en pålitelig partner i løpet av hele bygningens livssyklus. Vi utfordrer konvensjonelle kunnskaper i heis- og rulletrappbransjen.

KONE AS
Ryenstubben 12
0679 Oslo
Norge