Gå videre til innhold
Bilde av dagens Tromsø Kunstforening, Muségata 2, daværende Tromsø Museum, omkring år 1900.
Bilde av dagens Tromsø Kunstforening, Muségata 2, daværende Tromsø Museum, omkring år 1900.

Nyhet -

Ekstraordinært årsmøte i Tromsø Kunstforening

Styret i Tromsø Kunstforening vedtok på styremøte nr 10/2019, den 18. desember enstemmig å innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Saker som skal behandles er:
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps, ingen av dem fra styret
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av nye styremedlemmer
4. Informasjon om situasjonen rundt TKF-bygget
5. Informasjon om arbeidet med nytt strategidokument.

Vedtektene sier: «Til ekstraordinært årsmøte skal det så langt råd er, gis minst en måneds varsel, minimum 14 dager. På ekstraordinært årsmøte kan det ikke behandles og avgjøres andre saker enn de som er nevnt i sakslisten.»

Emner

Tags


Kunsthallene i Norges formål er å ivareta de norske kunsthallenes interesser og å formidle kunnskap om kunst og kunstens plass i samfunnet.

Pressekontakt

Kathrine Wilson

Kathrine Wilson

Pressekontakt Daglig leder Kunsthall Oslo 47279087
Cecilie Nissen

Cecilie Nissen

Pressekontakt Daglig leder/kunstnerisk leder Kristiansand Kunsthall 932 10 688
Marianne Hultman

Marianne Hultman

Pressekontakt Kunstnerisk og daglig leder Oslo Kunstforening 478 69 668
Leif Magne Tangen

Leif Magne Tangen

Pressekontakt Intendant, Tromsø Kunstforening 454 10 545