Pressemelding -

Kunsthall Oslo: Ny utstilling som reagerer på den politiske og kreative situasjonen i Etiopia

Kunsthall Oslo har gleden av å kunne invitere til

COMING TOGETHER
Berhanu Ashagrie, Tesfaye Bekele, Henok Getachew,
Robel Temesgen, Helen Zeru

(8. februar - 1. mars 2020)

Åpning og performance: fredag 7. februar kl 19:00–21:30

Seminar fredag 14.februar kl 14:00–15:00
Arkiv presentasjon og finissage:  fredag 21.februar kl. 1900

Rostockgata 2–4, 0191 Oslo

​«Den pågående omfattende politiske reformen i Etiopia har gitt ny inspirasjon og håp om muligheter for etablering av kollektive initiativer. Coming Together er et kollektivt kunstprosjekt utviklet med engasjement og omtanke for å respondere på den kreative og politiske situasjonen i Etiopia i dag. Fem kunstnere fra Addis Ababa, som også arbeider som lærere, organisatorer, forfattere og performancekunstnere, skal bo og arbeide i Oslo i tre uker. Kunsthall Oslo vil i perioden fungere som et aktivt rom og tenketank for performance, workshops og diskusjoner knyttet til det å samles og hvordan en kollektiv identitet kan etableres og opprettholdes. En utstilling som utfolder seg over tid ledsages av granskning, diskusjoner og utarbeiding av et program for en ny kunstnerorganisasjon som konstitueres i 2020. Arrangementene bringer sammen representanter fra Addis og Oslo for å utforske likhetene og forskjellene mellom disse stedene og fastslå hva vi kan dele og lære av hverandre.»

Emner

  • Kunst

Kategorier

  • etiopia
  • samtidskunst
  • kunsthalloslo
  • kunsthalleneinorge

Kunsthallene i Norges formål er å ivareta de norske kunsthallenes interesser og å formidle kunnskap om kunst og kunstens plass i samfunnet.

Kontakter

Kathrine Wilson

Pressekontakt Daglig leder Kunsthall Oslo 47279087

Cecilie Nissen

Pressekontakt Daglig leder/kunstnerisk leder Kristiansand Kunsthall 932 10 688

Marianne Hultman

Pressekontakt Kunstnerisk og daglig leder Oslo Kunstforening 478 69 668

Leif Magne Tangen

Pressekontakt Intendant, Tromsø Kunstforening 454 10 545