Press release -

Droner erstattet helikopter ved befaring av hele høyspentnettet i Hjartdal

STAVANGER, 16. november 2020 – For første gang har et av landets største nettselskaper brukt droner til å befare hele høyspentnettet i en norsk kommune, som erstatning for helikopterbefaring.Det er KVS Technologies som har gjennomført dette på Skagerak Netts distribusjonsnett i Hjartdal kommune i Telemark.

Hele høyspentdelen av distribusjonsnettet i Hjartdal, bestående av 1206 mastepunkter, ble befart med elektriske droner. KVS Technologies operatører flyr dronene utenfor deres synsrekkevidde i henhold til BVLOS-standarden (beyond visual line of sight). Dette gjør det mulig å gjennomføre effektiv toppbefaring av strømledninger i større skala.

Skagerak Nett inspiserer normalt ledningsnettet sitt med helikopter eller til fots. Dette er den vanligste måten norske nettselskaper gjennomfører linjebefaring på.

- Vi ser stadig etter nye metoder og måter å forbedre vedlikeholdet vårt på. Befaring og dokumentering av linjenettet vårt ved hjelp av droner har mange fordeler fremfor helikopterbefaring, forteller avdelingsleder for vedlikehold i Skagerak Nett, Morten Gøytil.

I Hjartdal samlet KVS Technologies’ droner data i form av bilder som umiddelbart ble tilgjengelig for Skagerak Nett i sanntid. Dette gjorde det mulig for Skagerak Nett å gjennomgå dataene umiddelbart etter at dronene hadde flydd over ledningsnettet.

- Informasjonen fra dronene har gitt oss veldig god innsikt i tilstanden til ledningsnettet i Hjartdal og har også avdekket avvik som krevde umiddelbar oppfølging. I tillegg til at dronene gjorde jobben like raskt som vi ville klart med helikopter, så er det sikrere for våre mannskaper, bedre dokumentasjon og gir mindre støy, sier Gøytil.

Mange nettselskaper bruker allerede små droner som supplement til helikopter, men det antas at autonome droner i større grad vil ta over. Analyseselskapet Bloomberg NEF tror at man i 2025 på verdensbasis vil bruke 2,4 milliarder dollar på programvare og programvareutvikling i tilknytning til strømnettet. Innenfor dette markedet er droner og AR (augumentet reality/utvidet virkelighet) det raskest voksende området.

- Stadig flere nettselskaper snakker om digitalisering. Skagerak Nett har en foroverlent holdning til å ta i bruk droneteknologi for å samle inn høykvalitets data om tilstanden til høyspentnettet deres, sier Håkon Kjerkreit, VP Services hos KVS Technologies.

- Dette er første gang at Skagerak Nett, et av landets største nettselskaper, bruker droner i stedet for helikopter til å foreta inspeksjon av hele høyspentnettet i en kommune. Det gir et tydelig signal om det store potensialet ved bruk av droner i stor skala, sier Kjerkreit.

Om KVS Technologies

KVS Technologies ble etablert i 2015 og utvikler programvare basert på kunstig intelligens som gjør det mulig å ta i bruk smarte droner til å utføre kritiske infrastrukturinspeksjoner på en grønnere, tryggere og mer effektiv måte. KVS Technologies' mål er å hjelpe deres kunder til å sikre strømnettet og sørge for en stabil og pålitelig strømforsyning til millioner av mennesker. For mer informasjon, besøk kvstech.no.

Om Skagerak Energi

Skagerak Nett er en del av Skagerak Energi, et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Fremover skal Skagerak være en energipartner for å bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i samfunnet, transportsektoren, industrien og landbruket. Skagerak eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Topics

  • Technology, general

Founded in 2015, KVS Technologies develops AI-driven software that enables smart drones to execute critical infrastructure inspections in a greener, safer, and more efficient way. KVS Technologies’ goal is to safeguard the integrity of the power grid, bringing a steady and reliable supply of electricity to millions of people. For more information, visit kvstech.no.

Contacts

Angeline Tse

Press contact Communications Manager +47 902 13 725

Related content