Skip to main content

Læringsverkstedet idrettsbarnehager – lekende læring, samspill og mestring!

Blogginnlegg   •   mai 06, 2019 11:00 CEST

Så altså: Jo mer fysisk aktivitet, jo bedre blir hjernen til å motta og behandle informasjon og skape erfaringsopplevelser. Derfor er det viktig å slippe barna løs under trygge omgivelser i barnehagen, og la dem klatre, leke og utfolde seg fysisk. Når barna får utforske, teste og kjenne på grenser og muligheter, blir de tryggere og sikrere på seg selv og omgivelsene sine.

Læringsverkstedet idrettsbarnehager
I Læringsverkstedet er det å tilrettelegge for, og stimulere til fysisk aktivitet, en selvfølge. Det gjør vi hver dag i alle barnehagene våre. Vi har imidlertid også et eget konsept med utvidet fokus på sammenhengen mellom bevegelse, utvikling og mestring, nemlig idrettsbarnehagene våre. 

For å avkrefte først som sist: I idrettsbarnehagene handler det ikke om å ale opp og dyrke frem idrettstalentene. Faktisk er det nesten det motsatte, ifølge idrettspedagog Sondre Sveen. Han jobber i Læringsverkstedet Munkebekken idrettsbarnehage, og er ansvarlig for det idrettspedagogiske arbeidet der.

– Vi ser hele individet med både kropp og hode. Bevegelse utvikler hjernen, og vi jobber med fokus på sosial, kognitiv, psykisk og også fysisk utvikling, forklarer han. 

Pedagogisk idrett som metode
- Gjennom barnehagedagen utnytter vi mulighetene for bevegelse, og bruker pedagogisk idrett som gjennomgående metode. Det vil si at lek, idrett og bevegelse er verktøy og virkemiddel for læring, samspill og mestring. Og en typisk barnehageuke beskriver Sondre slik: 

- Vi er innom de 4 læringsarenaene inne, ute, hall/gymsal og tur, minst en eller flere ganger. Uansett vær, leker vi ute hver dag. Barna skal få bevegelseserfaring på flere arenaer med variasjoner i motorikk, utfordringer og aktivitet. I gymsalen følger vi bevegelsessirkelen i forhold til årstid, og inne tilpasset det den enkelte avdeling har på planen den uka. Aktive, små kropper trenger hvile, avspenning og restitusjon, og det å slappe av er også en del av dagen. 

Repetisjoner over tid lager nye koblinger i hjernen, og derfor sørger vi for gjentakelser og gjensyn med kjente aktiviteter, lekesituasjoner og utfordringer gjennom uka, sier Sondre.

Bevegelsesglede
I Læringsverkstedet er begrepet Aktive voksne, sentralt. I idrettsbarnehagene brukes også utrykket Kropp imiterer kropp. Når barna opplever engasjerte, aktive voksne som tør å leke, utfordre og bruke kroppen fysisk, vil de imitere og følge etter. – Vi er begeistringssmittere, sier Sondre. - Det skal være gøy og motiverende å bevege seg! I idrettsbarnehagene tilpasses derfor aktivitetene til barnet – ikke omvendt!

– Noen ganger bruker vi verktøyet Pedagogisk bakdør, for å hjelpe barnet videre. Det kan være en støttende voksenhånd, noen oppmuntrende ord eller forslag til løsninger. Barna skal oppleve mestringsglede, bli trygge på egen kropp og håndtere utfordringer. Da blir de selvstendige og tar inititativ til samspill, aktivitet og bevegelse, sier han.

Matglede
Bevegelse krever energi, og da blir det viktig med påfyll gjennom gode matopplevelser. Barna er med og forbereder maten, og det er særlig turmaten som er populær. Bålmat med gryter, wok, pannekaker og pinnebrød, er både godt å spise og gøy å lage. Repetisjonsprinsippet gjelder også her. Det tar tid å venne seg til nye smaker, og noe må testes flere ganger før det blir en favoritt. Men har man vært med å forberede maten, lage den, og får spise den i fellesskap med vennene sine, blir det en god opplevelse uansett!

Medvirkning
Barnas interesser, og erfaringene de voksne gjør i forhold til aktiviteter som fenger, er en del av grunnlaget for planarbeidet i Munkehagen idrettsbarnehage.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.