Personvernnemndas vedtak PVN-2018-14

Dokument -

Personvernnemndas vedtak PVN-2018-14

Vedtaket kan også leses på https://www.personvernnemnda.no/pvn-2018-14
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Emner

  • Juss

Kategorier

  • reservasjonsrett
  • datatilsynet
  • personvernnemnda

Pressekontakt

Lars Haakon Søraas

Pressekontakt CEO 98868270

Relatert innhold