Pressemelding -

Lansering av digital lesetjeneste på samisk

Lansering av digital lesetjeneste på samisk

Sted: Kampen skole i Oslo
Når: Mandag 21.10 kl 13:45

Norsk grunnskole gjennomgår for tiden en digital revolusjon der stadig flere skoler anskaffer personlig datamaskin til elevene. Da er det viktig at det finnes digitale læremidler som elevene kan benytte. Også for elever med samisk som morsmål. I følge Utdanningsdirektoratet var antall elever med samisk som morsmål 833 for skoleåret 2018/2019.

Selskapene Lesemester AS og Davvi Girji AS meddeler herved at vi fra 21.oktober vil tilby lesetjenesten Lesemester på samisk, og markerer dette med et arrangement på Kampen skole. Sametinget v/president Aili Keskitalo, Utdanningsetaten i Oslo og KMD vil være til stede.

2019 er FNs internasjonale år for urfolksspråk. I den forbindelse har Sametinget blant annet tatt initiativ til en nasjonal samisk språkuke. “Det er gledelig at en digital lesetjeneste på de samiske språkene lanseres akkurat denne uka. Alle tiltak som bidrar til styrking og synliggjøring av de samiske språkene er viktige bidrag i språkarbeidet”, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

HVA ER LESEMESTER?

Å hjelpe barn til å bli flinkere lesere er kanskje norsk skole sitt viktigste oppdrag. Lesemester er et digitalt bibliotek med bøker fra små og store forlag. I tillegg inneholder Lesemester motivasjonselementer som skal bidra til å øke leselysten hos elevene. Lærerne får også innsyn i hva elevene leser slik at de lettere kan følge dem opp.

HVA BETYR DET AT LESEMESTER LANSERES PÅ SAMISK?

Med støtte fra Sametinget har vi oversatt Lesemester til lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk. I tillegg har vi lagt til samisk litteratur i samarbeid med forlaget Davvi Girji.

11.10.2019
Rune Vindenes
Daglig leder Lesemester AS
tlf: 95 85 73 72

Emner

  • Bibliotek, museum

Lesemester er en lesetjeneste som gir barn og ungdommer tilgang til hundrevis av e-bøker fra små og store forlag. Quiz, del med lesevenner, få lesepoeng, les med og uten lyd, ta opp og hør din egen lesestemme, automatisk leselogg.

www.lesemester.no