Gå videre til innhold
Innovasjon med stor miljøeffekt resultat av tett samarbeid

Nyhet -

Innovasjon med stor miljøeffekt resultat av tett samarbeid

Innerst i en fjordarm i Boknafjorden på Vestlandet, ligger AF Miljøbase Vats. Her blir store olje- og gassplattformer som ikke lenger er i bruk, kuttet opp i mindre biter til gjenvinning. Hele 97 – 98% av plattformene blir resirkulert. Slike prosjekter tar tid og krever nøye planlegging og logistikk. En løsning som Linde og AF Offshore Decom utviklet sammen, har gitt gode økonomiske, tidsbesparende og ikke minst mer miljøvennlige resultater.

De siste årene har det vært flere prosjekter hvor plattformer blir demontert ute i Nordsjøen. Disse gjenvinningsprosjektene er kompliserte og tidkrevende, og det er bare noen få aktører som kan levere slik ekspertise. AF Gruppen har fjernet og demontert ett stort antall offshoreplattformer, som i sin tur er gått til omsmelting og gjenvinning hos Celsa i Mo i Rana.

Tidligere måtte supplyskipene gå i skytteltrafikk ut til plattformene med flere racks av komprimert oksygen og propan til skjæring av moduler på plattformene.

Flytende fremfor komprimert oksygen

Det hele begynte med en idé i 2014. AF Gruppen ville se om det var mulig å redusere antall flasker med oksygen ved demontering av moduler på plattformer ute i Nordsjøen. Innkjøpssjef i AF Offshore Decom, Jan-Frode Pedersen, sier det har vært en lang prosess.

- Det har vært et langt lerret å bleke. Slike operasjoner krever store mengder oksygen, og det er krevende å få nok ut til plattformene. Vi måtte overbevise kunden om at det er en god idé å benytte flytende oksygen ute på plattformen i stedet for tradisjonelle offshore gass-rack. Med god dokumentasjon og risikovurderinger fikk vi, med støtte av Linde, aksept for dette konseptet. Kunden var jo selvsagt opptatt av sikkerhet, siden det er mye jobbing med åpne flammer på en plattform som kan være risikofylt.

Da kunden etter omfattende risikovurderinger samt detaljert gjennomgang av foreslått løsning gikk med på prosjektet, gikk ideen altså ut på å bruke flytende oksygen (LOX) fremfor komprimert. Sammen med Linde har AF Offshore Decom utviklet en løsning som kan håndtere slike store oppdrag.

Linde gikk fra å levere flere flasker og pakker med komprimert gass, til levering av tanker med flytende oksygen (LOX) på ca. 7 500 liter pr. tank. Dette reduserte transportbehovet fra seks til én lastebil på den spesifikke leveransen. Samtidig var denne løsningen mindre plasskrevende på skip og om bord på riggen – og ikke minst reduserte dette behovet for å skifte pakker tilsvarende. En slik løsning har en del utfordringer, både når det kommer til infrastruktur, logistikk og leveringsevne.
– Vi visste hva vi trengte, men en slik løsning for bruk offshore var aldri tidligere levert og benyttet. Alle brikkene var ikke helt på plass, forteller Pedersen.

Linde hadde svarene innen logistikk og infrastruktur

Prosjektet var av slik karakter at en rekke av komponentene og utstyret måtte godkjennes for bruk innen offshore. Dette var noe helt nytt, og godkjenning tar tid. Etter å ha jobbet med løsningen en tid, kom Linde på banen. – De viste seg å være tilpasningsdyktige og hadde evne til å forstå våre utfordringer og finne gode løsninger, forklarer Pedersen.

– Det har vært et veldig godt samarbeid med AF Gruppen, sier Bjarte Krossøy, Sales Manager Offshore i Linde. 

– Nå har vi utviklet en løsning sammen, et skreddersydd opplegg med hele infrastrukturen som trengs for å gjennomføre slike store oppdrag. Den nye løsningen har gitt store besparelser både når det gjelder logistikk og arealbehov. For eksempel utgjør en av våre tanker hele tre fulle lastebiler med flasker. Linde har brukt hele verktøykassen med alle kompetanseområder internt i utviklingen av det nye konseptet. AF Gruppen har veldig innovative og flinke folk. I Linde har vi styrket vår organisasjon og vært kreative for å finne nye, avanserte løsninger for AF Gruppen. Dette er en løsning vi har så stor tro på at Linde har iverksatt flere større investeringer for fremtidige prosjekter, sier han.

Sterkt redusert behov for leveranser av gassrack ga en direkte besparelse i form av minst to turer mindre ut til plattformen med supplybåt, videre positive effekter var redusert behov for interne forflytninger av gass på arbeidsplassen offshore. Disse besparelsene gir også direkte reduserte utslipp fra fartøyene.

Sirkulærøkonomi i praksis

Begge selskapene er enige om at alle i dag har en forpliktelse til å finne miljømessige løsninger. Når prosjektene blir så store, er flytende gass bedre både miljø- og logistikkmessig. Ved å bruke store leverandører som AF Gruppen og Linde kan man sikre enormt høy gjenvinningsgrad og marginalt behov for deponering. Stålet går tilbake til samfunnet.

Den nye løsningen gir en mye høyere form for fleksibilitet og mobilitet. I tillegg har Linde fire fabrikker med geografisk spredning – på Tjeldbergodden, Leirdal, Mo i Rana og Kårstø – som kan levere flytende gass til sine regioner og som dermed dekker hele landet uten unødvendig lang transport.

– Kortreist gass kan du nesten kalle det, ler Krossøy.

– Linde følger stålet absolutt hele veien, forklarer Krossøy. – Vi leverer gassen som sveiser sammen plattformene, vi leverer gassen som demonterer plattformene når de ikke lenger er i bruk – og vi leverer gassene til Celsa i Mo i Rana som smelter om stålet til gjenbruk. Du kan si vi er «med fra vugge til vugge», avslutter han.

Det nyeste prosjektet der Linde og AF Decom samarbeider på offshore, er Brae Bravo. Linde leverer også produkter og støtte til AF Miljøbase Vats, der videre prosessering for gjenbruk og resirkulering foregår både på dette og andre prosjekter.


Emner

Kategorier

Pressekontakt

Unni Bekkevold

Unni Bekkevold

Pressekontakt Communications Manager Norway +47 912 44 006

Velkommen til Linde Gas AS!

Linde er et ledende globalt industrigass- og ingeniørselskap, som i 2021 hadde en omsetning på 31 milliarder USD (26 milliarder EURO). Vår misjon er å gjøre verden mer produktiv hver dag ved å tilby løsninger, teknologi og tjenester av høy kvalitet som hjelper våre kunder til bedre resultater, og samtidig bidrar til bærekraft og beskyttelse av planeten vår.

Selskapet betjener en rekke bransjer, herunder luftfart, kjemisk industri, næringsmiddelindustri, elektronikk, energi, helsevesen, verkstedindustri og stål og metall. Lindes industrigasser benyttes innen en rekke bruksområder, fra livreddende medisinsk oksygen og høyrene spesialgasser i elektronikkproduksjon til hydrogen for rent brensel og mye mer. Linde leverer også avanserte gassprosessløsninger, som bidrar til vekst, effektivitetsforbedringer og utslippsreduksjoner.

For mer informasjon om selskapet og dets produkter og tjenester, vennligst besøk www.linde-gas.no eller www.linde.com

Linde Gas AS
Postboks 13 Nydalen
0409 Oslo
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom