Gå videre til innhold
Göterborgs Hamn er først ut i Norden med å ta i bruk SOLVOCARB mobil, som er en del av et vannbehandlingssystem fra Linde.
Göterborgs Hamn er først ut i Norden med å ta i bruk SOLVOCARB mobil, som er en del av et vannbehandlingssystem fra Linde.

Pressemelding -

Ny mobil enhet for CO2 bidrar til å gjøre forurenset grunn til en ny godsterminal

På haven i Gøteborg brukes SOLVOCARB® vannbehandlingssystem for å nøytralisere alkalisk vann under byggingen av en ny godsterminal med leire og mudder fra havbunnen.

Göteborgs Hamn har besluttet å bygge en ny godsterminal ved hjelp av leire fra Göta Älv. Fordi leiren inneholder forurensing, deriblant TBT (tributyltin), må restvannet som fortrenges ved sementeringen pH-nøytraliseres og renses før det kan slippes ut i havet igjen.

Lindes SOLVOCARB mobil, en fleksibel drop-in-enhet for effektiv innløsning av karbondioksid (CO2) i gassform, er installert i Norden for første gang. Ved innløsning i vann danner karbondioksid kullsyre, noe som bidrar til å senke pH-verdien til et passende nivå.

- Ved å holde pH-verdien i det fortrengte vannet på et nøytralt nivå inn til etterfølgende sedimentering og filterrensing sikrer vi at TBT forblir trygt bundet, og dermed beskyttes vannlevende organismer i vannet for eksponering, forklarer Kristina Bernstén, miljøprosjektleder ved Göteborgs Hamn.

Mens de fleste løsninger for pH-nøytralisering bruker mineralsyrer for å redusere alkaliteten forteller Kristina Bernstén at CO2 er et sikrere og mer holdbart alternativ.

- Å bruke CO2 for pH-justering har to store fordeler: For det første kan vi unngå å redusere pH-verdien i vannet så mye at det blir for surt. For det andre er det mye sikrere fra et arbeidsmiljøperspektiv, ettersom håndteringen av syrer alltid kan være en risikofylt affære, forklarer hun.

Karbondioksid kan benyttes til pH-kontroll i en mengde ulike industrier; næringsmiddel, tekstil, papir og masse, kjemikalier og petroleum. Foruten til avløpsrensing kan det også brukes til pH-regulering av prosessvann og til å øke alkaliteten og hardheten på drikkevann.


Fakta

Den nya godsterminalen i Göteborgs Hamn bygges på et område som måler cirka 220 000 kvadratmeter og er planlagt å være i drift 2024-2025.

Göteborgs Hamn er strategisk plassert på Sveriges vestkyst. Cirka 70 % av Sveriges totale befolkning og industrielle kapasitet ligger innen en radius på 500 km fra havnen, som for øyeblikket håndterer nær 30 % av den svenske utenrikshandelen og driver mer enn 130 direkte tjenester til destinasjoner i Europa, Asia, Midtøsten, Afrika og Nord-Amerika.

Emner

Kategorier


Om Linde
Linde er et globalt ledende industrigass- og ingeniørselskap som hadde et salg på 28 milliarder USD (25 milliarder EURO) i 2019. Vi lever etter vår misjon making our world more productive hver dag ved å tilby løsninger, teknologi og tjenester av høy kvalitet som hjelper våre kunder til bedre resultater, og bidrar til bærekraft og beskyttelse av planeten vår.

Selskapet betjener en rekke bransjer som luftfart, kjemisk industri, næringsmiddelindustri, elektronikk, energi, helsevesen, verkstedindustri og stål og metall. Lindes industrigasser benyttes innen en rekke bruksområder, fra livreddende oksygen på sykehus, høyrene spesialgasser i elektronikkproduksjon til hydrogen for rent brensel og mye mer. Linde leverer også topp moderne gassløsninger som bidrar til vekst, effektivitetsforbedringer og utslippsreduksjoner.

For mer informasjon om selskapet og dets produkter og tjenester, vennligst besøk www.linde-gas.no eller www.linde.com

Pressekontakt

Unni Bekkevold

Unni Bekkevold

Pressekontakt Communications Manager Norway +47 912 44 006

Velkommen til Linde Gas AS!

Linde er et ledende globalt industrigass- og ingeniørselskap, som i 2021 hadde en omsetning på 31 milliarder USD (26 milliarder EURO). Vår misjon er å gjøre verden mer produktiv hver dag ved å tilby løsninger, teknologi og tjenester av høy kvalitet som hjelper våre kunder til bedre resultater, og samtidig bidrar til bærekraft og beskyttelse av planeten vår.

Selskapet betjener en rekke bransjer, herunder luftfart, kjemisk industri, næringsmiddelindustri, elektronikk, energi, helsevesen, verkstedindustri og stål og metall. Lindes industrigasser benyttes innen en rekke bruksområder, fra livreddende medisinsk oksygen og høyrene spesialgasser i elektronikkproduksjon til hydrogen for rent brensel og mye mer. Linde leverer også avanserte gassprosessløsninger, som bidrar til vekst, effektivitetsforbedringer og utslippsreduksjoner.

For mer informasjon om selskapet og dets produkter og tjenester, vennligst besøk www.linde-gas.no eller www.linde.com

Linde Gas AS
Postboks 13 Nydalen
0409 Oslo
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom