Gå videre til innhold
En biofilisk designtilnærming handler om å øke menneskers tilgang på naturopplevelser i de bygde omgivelsene gjennom ulike abstraksjonsnivåer. Illustrasjon: LINK Arkitektur
En biofilisk designtilnærming handler om å øke menneskers tilgang på naturopplevelser i de bygde omgivelsene gjennom ulike abstraksjonsnivåer. Illustrasjon: LINK Arkitektur

Nyhet -

Innsikt: En enkel måte sikre estetisk kvalitet og grønne BREEAM poeng

BREEAM-NOR manualen har nylig implementert et nytt kapittel om trygge og sunne omgivelser som gir inntil to ekstra poeng for implementering av biofilisk design i prosjektet. Kriteriet er at naturen skal inkluderes gjennomgående i bygget for å fremme brukernes trivsel, helse og velvære. LINK har bidratt til utformingen av kapittelet og tilbyr nå veiledning i designstrategi som svarer på kravene.

En biofilisk designtilnærming handler om å øke menneskers tilgang på naturopplevelser i de bygde omgivelsene gjennom ulike abstraksjonsnivåer. Målet er en mer sanselig, opplevelsesrik og varig arkitektur som anerkjenner menneskers iboende behov for naturstimuli i stadig mer urbane omgivelser. De positive effektene av biofilisk design understøttes i evidensbasert forskning, hvor naturen har vist seg å bidra til stressreduksjon, økt produktivitet og raskere tilfriskning.

LINK Arkitektur ble invitert av Grønn Byggallianse til å bistå med innspill til høringsdokumentet for BREEAM NOR kapittel HEA06: Trygge og sunne omgivelser. Innspill fra LINKs fageksperter innenfor miljøpsykologi og biofilia ble tatt med i prosessen, og brukermanualen for BREEAM-NOR v6.0 for nybygg er nå lansert.

Nå tilbyr LINK Arkitektur tidligfase workshop som kan hjelpe prosjektutviklere med å utforme en biofilisk designstrategi, som gir opptil 2 BREEAM-poeng, ved å:

  • Inkludere biofiliske designelementer gjennomgående i den endelige utformingen av bygget
  • Gjennomføre en dokumentert forstudie, herunder workshop med fastsetting av bioflia-strategi for prosjektet

LINK Arkitektur bistår med å velge ut konkrete elementer tilpasset prosjektet og integrerer disse via eksempelvis stedstilpasset vegetasjon og materialitet, naturlige landskapstrekk og naturinspirert belysning. Med Biolfilia-supplementet i BREEAM NOR manualen anerkjennes betydningen av omgivelsenes estetiske innflytelse på både miljø og mennesker og man sikrer gode arkitekturkvaliteter. Helt fra start.

LINKs fageksperter innen biofilisk design: Benedicte Dahl og Camila Figueroa.

Emner

Kategorier

Kontakter

Camilla Songe-Møller

Camilla Songe-Møller

Interiørarkitekt MNIL Gruppeleder Team Stavanger +47 920 25 550

"Vi skaper rom for bedre liv"

LINK Arkitektur er et av Skandinavias største arkitektkontorer med 500 medarbeidere ved 15 kontorer i Danmark, Norge og Sverige.
Våre tjenester dekker alle fagområder innen arkitektur, interiør, landskap og plan. Vår ambisjon er å skape arkitektur av høy kvalitet som har en optimal balanse mellom høye miljøambisjoner, økonomisk lønnsomhet og sosial bærekraft. I LINK Arkitektur tør vi å tenke stort og ikke begrense oss av oppgaver som synes umulige. For oss handler det ikke bare om arkitektur. Det handler om å skape rom for bedre liv.

LINK Arkitektur

Kirkegata 4
0153 Oslo
Norge

Besøk våre andre nyhetsrom