Gå videre til innhold
Kontorbygg i hjertet av Bergens nye forretningsområde. Foto: Hundven-Clements Photography
Kontorbygg i hjertet av Bergens nye forretningsområde. Foto: Hundven-Clements Photography

Nyhet -

Kontorbygget Nygaarden er nominert til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2023

Kriterier for den prestisjefylte arkitektur- og byformingsprisen er basert på kommunens arkitektur- og byformingsstrategi: vakkert, særpreget, inkluderende og grønt. Blant de nominerte prosjektene er kontorbygget Nygaarden, prosjektert av LINK Arkitektur på vegne av Entra ASA.

Kontorbygget Nygaarden har ambisjon om å skape et nytt sosialt knutepunkt mellom Johannes Bruns gate og Nygårdsgaten, og å vitalisere flyt og sirkulasjon i området. Nybygget markerer inngangen til Bergen fra sørsiden, med lett tilgjengelighet fra bybanestoppet ved Media City Bergen.

Et fleksibelt kontorbygg
Nygård er et område under utvikling, og bygget er en viktig brikke for byutviklingen i Bergen. Området byr på en miks av kontorer, bolig, undervisning, restauranter og handel, og med flere naboer innen media og næringssegmentet bidrar bygget til å forme Bergens sentrale forretningsområde.

Byggets førsteetasje er åpent for publikum med kafé, restaurant og andre sosiale funksjoner. Eksisterende grøntstruktur er videreført ved å trekke parkpreget fra Nygårdsparken rundt bygningen, inn trappeamfiet, gjennom byggets indre atrier og ut igjen ut mot Nygårdsgaten og det trafikale knutepunktet.

- Visjonen i prosjektet har vært å skape gode kontorlokaler som står over tid, slik at fremtidens krav til teknologi, bedrifters endringsbehov og nettverksutnyttelse ivaretas. Målet er skape attraktive arbeidsplasser der ressursene kan brukes på best mulig måte, forteller arkitekten bak prosjektet, Kristian Bekkenes i LINK Arkitektur.

  Fokuset har vært å utvikle lyse og luftige arealer med stor grad av fleksibilitet, noe som gir mulighet for tilpasning når behovene endrer seg. Et romslig atrium i midten av bygget gir ikke bare lyse og luftige kontorarealer, men også gode fellesarealer hvor medarbeiderne vil trives. Leietakere og besøkende har adkomst til bygget fra to sider, som sammen skaper en raus passasje gjennom bygget, med direkte adkomst til byggets atrium, og videre til de hvert enkelt kontor. Det er lagt til rette for sosial interaksjon mellom leietakere med flere fellesfunksjoner og møterom.

  Prosjektet er klassifisert som BREEAM Excellent, energiklasse A, passivhustandard og sjøvannskjøling. Det er også tatt stilling til hvordan bygget kan demonteres og hvordan enkeltelementer kan gjenbrukes.

  Juryens kriterier
  Juryen gjør en totalvurdering av kandidatene, men legger vekt på følgende kriterier i henhold til i Bergen kommunes arkitektur- og byformingsstrategi:

  • Vakker: Hvordan prosjektet fremstår som helhetlig utformet med gode visuelle kvaliteter samt gode romlige og sanselig opplevelser.
  • Særpreget: Hvordan prosjektet er identitetsskapende, bygger videre på stedets unike kvaliteter og gir et godt samspill mellom bebyggelse og landskap.
  • Inkluderende: Hvordan prosjektet bidrar til en aktiv bruk av gater og byrom og sosialt bærekraftige nabolag.
  • Grønn: Hvordan prosjektet bidrar til lav energi- og ressursbruk, og en endringsdyktig by

  Nygaarden konkurrerer mot ni andre sterke kandidater. Vinneren kåres på Byutviklingskonferansen 24. november i Grieghallen.

  https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/disse-er-nominert-til-arkitekturog-byformingsprisen-2023

  Emner

  Kategorier

  Kontakter

  Kristian Bekkenes

  Kristian Bekkenes

  Utviklingssjef Bolig Bergen, Sivilarkitekt Boligsegmentet Bergen +47 415 40 607

  "Vi skaper rom for bedre liv"

  LINK Arkitektur er et av Skandinavias største arkitektkontorer med 500 medarbeidere ved 15 kontorer i Danmark, Norge og Sverige.
  Våre tjenester dekker alle fagområder innen arkitektur, interiør, landskap og plan. Vår ambisjon er å skape arkitektur av høy kvalitet som har en optimal balanse mellom høye miljøambisjoner, økonomisk lønnsomhet og sosial bærekraft. I LINK Arkitektur tør vi å tenke stort og ikke begrense oss av oppgaver som synes umulige. For oss handler det ikke bare om arkitektur. Det handler om å skape rom for bedre liv.

  LINK Arkitektur

  Kirkegata 4
  0153 Oslo
  Norge

  Besøk våre andre nyhetsrom