Gå videre til innhold
Kurs hos Lyskultur

Pressemelding -

Kurs hos Lyskultur

Ønsker du å heve din kompetanse innen lys og belysning? Belysningen du har rundt deg i løpet av en dag har stor innvirkning på hvordan hverdagen din blir. Belysning påvirker sikkerhet, trygghet, opplevelser av rom, trivsel, og velvære. Ved riktig bruk av lys og belysning får man lavere energiforbruk, bedre læringsmiljø, mindre lysforurensing, bedre klima, og bedre prestasjonsevne.

I januar er det klart for en ny kurssesong hos Lyskultur, med 11 kurs fra januar til april. Kursene gir deg nødvendig kompetanse for å kunne utføre arbeidet ditt bedre, enten du er belysningsplanlegger, leverandør, selger, lysdesigner, interiørarkitekt, arkitekt, installatør eller elektriker. Etter endt kurs får man en kurstest og kursbevis. Kursene holdes i våre lokaler i Strandveien 35 på Lysaker, og digitalt via Teams.

Belysning i boligen
Birgitte Appelong viser hvordan du kan lyssette boligen din etter visuelle og ikke-visuelle behov.

10 januar starter kurssessongen med Grunnkurs i lys og belysning, et grunnleggende kurs, som er nyttig å ha med seg for å forstå hvordan lys fungerer, og hvilke begreper bransjen bruker når man snakker om lys. Kursholder Morten Olav Berg fra Itech går grundig gjennom de viktigste prinsippene og funksjonene innen belysning.

Vårens andre kurs er Belysning og universell utforming, 17 januar. Kurset er basert på publikasjonen under samme navn, og er skrevet av kursholder Thor Husby. Kurset gir deg en kompetanse i hvordan lys og arkitektur, materialer og overflater snakker sammen, og hvordan man lyssetter på måter som er inkluderende og kan brukes av alle mennesker. Kurset gir viktig kunnskap for deg som byggherre, arkitekt, eller jobber med belysning, da de fører til mer arealeffektive og energieffektive bygg, samtidig som det treffer menneskers behov.

24 januar er det klart for Belysning i boligen med Birgitte Appelong. Birgitte er interiørarkitekt med PhD i lysdesign, og med nasjonal og internasjonal erfaring innenfor faget sitt. Målet med kurset er å skape en bevissthet rundt lysets virkning når man planlegger belysning i boligen. Kurset gir deg verdifull kunnskap om du jobber som arkitekt, interiørarkitekt, eller -designer, og om du jobber med planlegging eller installering av belysning for private boliger.

Lysstyring er kurset som gjør deg rustet til å prosjektere lysstyring. Belysning er mer enn bare lyskilden, og det er viktig å ha en forståelse for alle komponenter og hele prosessen involvert i en belysningssituasjon. Her lærer belysningsplanleggere og elektrikere/installatører å snakke hverandres fagspråk, for et bedre resultat i prosjekteringen. Kurset holdes den 7 februar av Øyvind Sørlie som jobber med prosjektering av lysstyring i Vanpee, med lang fartstid innen elektrofaget.

Lysberegning i Dialux Evo for viderekommende
I Dialux Evo kan du prosjektere, visualisere belysningsløsninger og lysberegne etter nasjonale krav.

For deg som ønsker en bedre forståelse i prosessen i prosjektering av belysning fra start til slutt, arrangeres Prosjektering av innendørsbelysning den 14 februar, og Prosjektering av utendørsbelysning den 28 februar. Kursene gir en praktisk innføring i hvordan man prosjekterer i henhold til lover, standarder og veiledere. Her får man også innføring i visuelle og ikke-visuelle effekter av lys, kriterier for god belysning, hvilke valg man skal ta i belysningsløsninger, og konkrete råd for hvordan man planlegger belysning enten innendørs eller utendørs. Kursene passer for deg som er belysningsplanlegger, rådgivende ingeniør elektro, arkitekt og landskapsarkitekt, installatør eller elektroentreprenør.

Lysberegning i Dialux Evo grunnkurs er kurset for deg som ønsker en grundig innføring i programvaren som behandler innendørs-, utendørs-, nødlys-, og dagslys. Her starter man på første steg, og lærer å prosjektere, visualisere og dokumentere alle beregningene. For videre læring eller om du ikke har behov for grunnkurset i forkant, passer Lysberegning i Dialux Evo viderekommende. Her foretar man mer kompliserte lysberegninger og prosjekteringer. Begge kursene holdes av Lars Gunnar Amundsen fra AKB Lighting, som er sertifisert Dialux trainer. Kursene holdes 13 og 20 mars.

BREEAM-krav for lys og belysning
Få en innføring i hvordan bygg kan innfri BREEAM-NOR kravene.

Til slutt er det BREEAM-krav for lys og belysning, og Prosjektering av Dagslys. Kursene er godkjent av Grønn Byggallianse, og BREEAM-krav for lys og belysning tar for seg BREEAM-NOR manualen, og hvilke krav til lys og belysningsutsyr den stiller til kommersielle bygg og boliger. Manualen innebærer krav til dagslys, utsyn, blendingskontroll, energiforbruk, lysforurensing, mm. Her lærer man å jobbe med manualen opp mot luxtabellen, hvordan dokumentere og innfri dokumentasjonskravene, og hva som er nytt i den siste BREEAM-NOR manualen. Prosjektering av dagslys gir nyttige råd og veiledning for hvordan planlegge og prosjektere godt dagslys i bygg. Her lærer man om dagslysets kvaliteter, kriterier for dagslys og utsyn, krav i gjeldende TEK, energiforbruk og hvordan man kan utnytte dagslys som lyskilde. Kursene holdes 10 og 24 april, og passer for deg som er rådgivende ingeniør elektro, leverandør, lysdesigner, arkitekt/interiørarkitekt, byggherrer, eiendomsutvikler, og installatør.

Ønsker du å jobbe med lys og belysning, og er ny i rollen? Da kan du få mer faglig kompetanse ved å kjøpe kurspakken vi tilbyr, som innebærer åtte av kursene som går i løpet av våren. Her får du en bred forståelse for lys og belysning som fag over én kurssesong. Kurspakken er også en fin måte å bli kjent med ikke bare den faglige delen av bransjen, men det er også en plattform hvor du kan møte folk fra alle deler av bransjen. Kurspakken Prosjektering av belysning inneholder:

Det vil i løpet av våren også arrangeres et om Nødlys, som baserer seg på den nye standarden. Dato for kurset kommer etter standarden er publisert. Gi beskjed på e-post om du ønsker å skrive deg på venteliste til kurset. Har du spørsmål angående ett eller flere av kursene våre? Send en e-post til kursansvarlig på e-post jorgine.riise@lyskultur.no.Related links

Emner

Kategorier

Regions


Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Vi jobber for å fremme fagpolitiske interesser og bedre rammevilkårene for alle som jobber med lys og belysning . Foreningen er non-profit og ble stiftet i 1936.

Lyskultur er landsdekkende og medlemmene er toneangivende aktører innenfor belysningsbransjen, fra lysdesignere og rådgivende ingeniører til produsenter, importører, installatører og salgsleddet innenfor belysning. Lyskulturs medlemmer er aktive bidragsytere i utviklingen av nasjonale og internasjonale standarder, rapporter og veiledere.

Kontakter

Ida Thorendahl

Ida Thorendahl

Pressekontakt Daglig Leder 90654123
Jørgine Riise

Jørgine Riise

Pressekontakt Kurs- og markedskoordinator 90218181

Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning.

Kort om Lyskultur:
Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Vi jobber for å fremme fagpolitiske interesser og bedre rammevilkårene for alle som jobber med lys og belysning . Foreningen er non-profit og ble stiftet i 1936. Lyskultur er landsdekkende og medlemmene er toneangivende aktører innenfor belysningsbransjen, fra lysdesignere og rådgivende ingeniører til produsenter, importører, installatører og salgsleddet innenfor belysning. Lyskulturs medlemmer er aktive bidragsytere i utviklingen av nasjonale og internasjonale standarder, rapporter og veiledere.

Lyskultur
Strandveien 35
1366 Lysaker
Norge