Gå videre til innhold

Pressemelding -

Lyskultur lanserer tre informasjonsfilmer om belysning og universell utforming.

Det kreves kyndige lysdesignere og belysningsplanleggere for å planlegge god belysning som tar hensyn til brukerbehovene. Helhetlig integrert lysplanlegging som ivaretar hensyn til universell utforming gir forbrukere mer attraktive og trygge steder med enklere fremkommelighet.

God belysning gir økt forståelse av omgivelsene og forenkler den visuelle kommunikasjonen mellom mennesker. For å oppnå dette holder ikke bare å belyse etter standardkrav; belysningen må tilpasses de ulike brukergruppene. For å øke bestillerkompetansen hos oppdragsgivere er det viktig å kunne vise til gode forbilder og eksempler på belysning og universell utforming.

Dette vises best gjennom visuelle medier som informasjonsfilmer og Lyskultur har derfor fått utvikle tre korte informasjonsfilmer om belysning og universell utforming. Lyskultur har i mange år hatt samarbeid med høyskoler og utdanningsinstitusjoner som har lys på fagplanen og prosjektet er utviklet med støtte fra Bufdir for å formidle kunnskap og kompetanse innenfor belysning og universell utforming til elever i ungdoms- og videregående skoler.

Filmene vil også bli brukt for å bidra til økt bevissthet og kompetanse hos alle som prosjekterer, bestiller og planlegger belysning samt byggherrer og arkitekter.

Se filmene her:

Film 1: Belysning og universell utforming

Film 2: Belysning og universell utforming - Visuelle strategier

Film 3: Belysning og universell utforming - Luminanskontrast og blending


Fakta:

Filmene er produsert med støtte fra Bufdir i samarbeid med Snöball Film og vises på kunnskapsfilm.no, et nettsted for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring. Filmene er tilgjengelige for alle på lyskultur.no og vil spres via Lyskulturs omfattende kompetansenettverk.

Faglig bakgrunn for filmene
Filmene er basert på Lyskulturs publikasjon nr. 26 Belysning og universell utforming. Alle Lyskulturs publikasjoner er tilgjengelig i den nye digitale abonnementsløsningen Lysveileder.no.

En viktig del av Lyskulturs arbeid for økt kompetanse består i å arrangere kurs. Lyskulturs kurs i Belysning og universell utforming, som avholdes 27. februar, baserer seg, i likhet med filmene, på publikasjon nr 26 Belysning og universell utforming.

Lyskulturs øverste faglige organ, Norsk lysteknisk komité har det faglige ansvaret for Lyskulturs publikasjoner. 

Related links

Emner

Kategorier


Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning og jobber for å fremme fagpolitiske interesser og bedre rammevilkårene for alle som jobber med lys og belysning. 

Foreningen er non-profit og ble stiftet i 1936. Lyskultur er landsdekkende med regionale avdelinger og komiteer. Lyskulturs medlemmer er toneangivende aktører innenfor belysningsbransjen, fra lysdesignere og rådgivende ingeniører til produsenter, importører, installatører og salgsleddet innenfor belysning. Medlemmene er aktive bidragsytere i utviklingen av nasjonale og internasjonale standarder, rapporter og veiledere.

Pressekontakt

Jens Eddie

Jens Eddie

Pressekontakt Fagansvarlig 901 75 179

Thomas Karlsnes

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig 416 06 765

Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning.

Kort om Lyskultur:
Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Vi jobber for å fremme fagpolitiske interesser og bedre rammevilkårene for alle som jobber med lys og belysning . Foreningen er non-profit og ble stiftet i 1936. Lyskultur er landsdekkende og medlemmene er toneangivende aktører innenfor belysningsbransjen, fra lysdesignere og rådgivende ingeniører til produsenter, importører, installatører og salgsleddet innenfor belysning. Lyskulturs medlemmer er aktive bidragsytere i utviklingen av nasjonale og internasjonale standarder, rapporter og veiledere.

Lyskultur
Lysaker Brygge 24
1366 Lysaker
Norge