Gå videre til innhold

Siste nytt

Mange bedrifter tenker fortsatt gammeldags – de innovative velger heller denne løsningen

Mange bedrifter tenker fortsatt gammeldags – de innovative velger heller denne løsningen

Oslo, Norge – De fleste bedriftsledere tenker gammeldags når det gjelder å overholde den lovpålagte skatteforpliktelsen. Verden har imidlertid gått videre, og nye, bedre løsninger har kommet på plass.

Skattetrekksgaranti er en slik løsning, et særdeles gunstig valg for bedrifter som trenger fleksibilitet i virksomheten.
Alle selskaper som utbetaler lønn, er pålagt å sørge for at innbet

Kontakter

Håvard Hellum

Håvard Hellum

Pressekontakt Daglig leder 91 10 83 11

Vi KAN forsikring - derfor velger kundene oss

Matrix Insurance AS er en forsikringsformidler som er registrert i Finanstilsynet.
Etablert i 1991 og forvalter i dag personforsikrings-, skadeforsikrings- og garantiprogram for ca. 60 000 ansatte innen ulike yrkeskategorier, fordelt på over 6 000 bedrifter.

Matrix Insurance AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Norge