Bilde -

Birgit Skarstein_høydebilde1

Prisvinner Birgit Skarstein, 2019.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Øyvind Ganesh Eknes
Last ned

Kategorier

  • livsvernprisen

Kontakter

Morten Dahle Stærk

Pressekontakt Generalsekretær 95790957

Maria Elisabeth Selbekk

Pressekontakt Informasjonsansvarlig 92045367

Relatert innhold