Gå videre til innhold

Pressemelding -

Historiske endringer i abortloven

KrFs gjennomslag for endringer i abortloven i den nye regjeringsplattformen er historisk. Endringen stopper en praksis som har lagt til rette for ekstrem sortering.

18. oktober gikk Menneskeverd ut og krevde endringer i abortloven dersom KrF skulle danne flertallsregjering. Forbudet mot selvbestemt fosterreduksjon (tvillingabort) er en historisk seier.

–Forbudet mot selvbestemt fosterreduksjon viser at den nye regjeringen tar på alvor at abortloven må endres i takt med stadig nye teknologiske muligheter, uttaler Morten Dahle Stærk, generalsekretær i Menneskeverd.

Norge har vært et av Europas mest liberale land når det kommer til tvillingabort. Dette er en praksis som setter det andre fosteret i fare og åpner for ekstrem sortering ved at antall fostre i seg selv er grunnlag for abort. Ved påvist funksjonshemning for det ene fosteret, er det også sannsynlig at det er det fosteret med avvik som blir valgt bort. Praksisen har ikke vært i tråd med abortlovens intensjon.

Menneskeverd krevde også endringer i abortlovens §2 – den såkalte sorteringsparagrafen, noe som ikke har fått gjennomslag.

–Det er synd at KrF ikke fikk gjennomslag for å stoppe diskrimineringen av funksjonshemmede og å gjøre Norge til et fyrlys for likeverd. Debatten som har rast de siste månedene viser at vi er mange som ønsker endringer i §2c, og denne gangen var vi nærmere enn noen gang før. Menneskeverd vil ikke gi seg før kampen mot sorteringssamfunnet er vunnet, sier Stærk.

Sorteringsparagrafen oppleves diskriminerende for mennesker som lever med ulike diagnoser i dag – som for eksempel Downs syndrom, ryggmargsbrokk etc. Dagens lovverk gir mennesker med funksjonshemning et lavere rettsvern enn friske fostre.

–De færreste ønsker et sorteringssamfunn, men de siste måneders debatt har vist at likeverdsidealet og kampen for like rettigheter for alle, er noe vi må kjempe for hele tiden. Kravet som stilles fra flere hold om svangerskapstester for alle, er i praksis et iskaldt signal om at ikke alle er velkomne i vårt samfunn, avslutter Stærk. 

Emner


Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper. Vår visjon er et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest.

Pressekontakt

Morten Dahle Stærk

Morten Dahle Stærk

Pressekontakt Generalsekretær 95790957
Maria Elisabeth Selbekk

Maria Elisabeth Selbekk

Pressekontakt Informasjonsansvarlig 92045367

Om organisasjonen

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper. Vår visjon er et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest.

Menneskeverd har to hovedroller:
1. Aktiv formidling i det offentlige rom med sikte på å bygge kunnskap og holdninger, og motivere til innsats for vern av menneskeverdet.
2. Være et kompetansesenter for dem som søker kunnskap om aktuelle temaer knyttet til menneskeverdet.

Hovedmål:
Menneskeverd arbeider for å styrke bevisstheten om menneskets verdi slik at det former holdninger og handlinger i forhold til det ufødte livet, gradering av liv og livets avslutning. Menneskeverd ønsker nedgang i antall aborter, at ufødt menneskeliv ikke skal være gjenstand for sortering, og økt satsing på livshjelp i stedet for aktiv dødshjelp. Hvert enkelt menneske skal bli møtt med så god behandling, pleie og omsorg at livet kan oppleves meningsfullt og verdifullt.

Menneskeverd er en ideell organisasjon som driftes kun på medlemskontigent og gaver.
Organisasjonen har over 10 000 medlemmer.

Menneskeverd
Storgata 10B
0155 Oslo
Norge