Alan Jackson til Norge sommeren 2011!

Dokument -

Alan Jackson til Norge sommeren 2011!

www.mepmusic.com www.alanjackson.com www.alanjackson.no
Lisens:
Bruk i media
Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
Filformat:
.pdf
Last ned

Kontakter

Ida Torgeby

Pressekontakt Projektkoordinator Pressansvarig +46 706-886377

Relatert innhold