Gå videre til innhold
Håndtering av sorgprodukter som inneholder plast er en stor miljøutfordring for gravferdsetatene rundt om i landet.
Håndtering av sorgprodukter som inneholder plast er en stor miljøutfordring for gravferdsetatene rundt om i landet.

Pressemelding -

Mester Grønn lanserer 100% nedbrytbart sorgbinderi i samarbeid med Gravferdsetaten

Årlig gjennomføres det rundt 3700 gravferder i Oslo, og blomster er en viktig del av seremonien. Blomster blir brukt for å hedre den avdøde og vise omsorg for de pårørende, og er med på å skape en vakker ramme rundt en trist anledning.

I et miljøperspektiv er utfordringen hvordan blomstene skal håndteres etter at seremonien er over.
Større sorgbinderi som kistedekorasjoner, kranser og hjerter, utføres med en binderiteknikk som krever et underlag for å få ønsket form og utførelse. Hittil har disse underlagene vært laget av plast, og det brukes plasttråd eller ståltråd for å feste blomster og silkebånd. Til enklere bårebuketter brukes det også ofte plasttråd og ståltråd for å binde opp bukettene.

Dette fører til at gravferdsmyndighetene rundt om i landet får ansvar for en stor sorteringsjobb i etterkant av gravferdsseremoniene, og de sitter igjen med en stor andel restavfall. I tillegg ødelegges komposteringsutstyr av ståltråd og plasttråd som er vanskelig å få plukket ut av produktene. 

Gravferdsetaten ønsker å redusere mengden restavfall
Etter bisettelsesseremonier er Begravelsesbyråene i Oslo pålagt å sortere i fraksjonene planteavfall, plast, papir og restavfall. Dette er et utfordrende og tidkrevende arbeid, sier avd. sjef Erik Foss i Gravferdsetaten. Mengden plastavfall og restavfall kunne vært redusert betraktelig dersom dekorasjonene var laget med komposterbart materiale. Fra Alfaset krematorium og kapellene på Vestre og Østre gravlund ble det i 2018 levert ca. 25 tonn restavfall og ca. 100 tonn grøntavfall til kompostering. Mye av plasten og andre ikke komposterbare materialer lar seg ikke sortere ut, og mye plast og planteavfall blir derfor også levert som restavfall.

I Oslo er ca. 20 % av gravferdene kistebegravelser. Da legges blomstene på graven og ligger der til de er visne. Når blomstene fjernes er det nesten umulig å sortere ut plast og annet ikke komposterbart materiale, og mesteparten må leveres som usortert restavfall.

På landsbasis var det i 2018 rundt 40 800 gravferder, så det er snakk om store mengder restavfall som vi ønsker å redusere.

Dette er bakgrunnen for at Gravferdsetaten i Oslo henvendte seg til Mester Grønn for å få hjelp til å utarbeide et plastfritt og mer miljøvennlig alternativ, sier Foss.

Mester Grønn har utviklet en miljøvennlig løsning
Som en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift har Mester Grønn ekstra fokus på å jobbe med miljøvennlige tiltak. Adm.dir. Erling J. Ølstad er glad for at Gravferdsetaten har tatt tak i denne problematikken, og sier det har vært nyttig med et samarbeide for å finne en bedre løsning. Etter to års arbeid er vi stolte av å kunne lansere sorgbinderi som er 100% nedbrytbart, samtidig som det tilfredsstiller kravene vi har til kvalitet.

Produktene kan nå lages på et underlag av naturmaterialene halm og mose. Mosen er restavfall fra moseproduksjon som ellers ikke ville blitt utnyttet. Blomstene festes til underlaget med naturtråd. Silkebånd til en siste hilsen er også laget av biologisk nedbrytbart materiale, og båndet festes til produktet med en trepinne. Det vil si at hele produktet kan komposteres.

I tillegg til sorgbinderi, er alle våre produkter av mose og bar til å pynte på graven, 100% nedbrytbare. Produktene har en tydelig merking som vil gjøre sorteringen enklere for de ansatte i Gravferdsetaten. Produktene vil selges i alle Mester Grønns butikker over hele landet og i nettbutikken.

Det vil ta noe tid å få stor nok produksjon av nedbrytbare underlag til å dekke alle leveranser, men på sikt er målet at alt sorgbinderi Mester Grønn tilbyr skal være 100% nedbrytbart.

Oslo kommune jobber for å bekjempe plastforurensning
Oslo kommune har i 2019 lansert en ambisiøs handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden. Handlingsplanen beskriver hvordan Oslo kommune skal jobbe for å bekjempe plastforurensning og bli landets første kommune som ikke bruker unødvendig engangsplast.

For at vi skal klare dette er vi helt avhengig av gode samarbeid med aktører som tenker fremover og løser dagens problemer. Produktet som Mester Grønn nå lanserer er nytenkende og et viktig skritt for å forhindre forsøpling og for reduksjon av unødvendig bruk av plast. Produktet viser at det er mulig å få på plass løsninger som har betydning for problemene som samfunnet står ovenfor nå, sier Synnøve Fagerhaug Dalen, rådgiver på plastreduksjon i Bymiljøetaten.

Pressetreff
Gravferdsetaten i Oslo og Mester Grønn inviterer til lansering av 100% nedbrytbart sorgbinderi, der det vil bli anledning til å se produktene og høre mer om samarbeidsprosjektet. Representanter fra Bymiljøetaten og Gravferdsetaten vil være tilstede.

Tid
Fredag 6. desember kl 1300

Sted
Østre gravlund, i venterommet til Lille kapell.
Tvetenveien 7, 0661 Oslo

Kontaktpersoner
Gravferdsetaten: Brit Gulbjørnrud, tlf 959 65 876
Mester Grønn: Erling J. Ølstad , tlf 930 960 01

Emner


Mester Grønn er Norges største heleide blomsterkjede med 130 butikker fra Alta i nord til Kristiansand i sør.  Vår visjon er å skape glede i alle hjem, Ved å tilby et stort utvalg av friske blomster hver dag gjennom hele året, forsøker vi å gjøre akkurat dette. Hos Mester Grønn treffer du mange blide medarbeidere, både i butikk og på telefon, som er klare til å hjelpe deg med tips og idéer, kjøpt og bestillinger.

Pressekontakt

Erling Ølstad

Erling Ølstad

Pressekontakt Administrerende Direktør +47 930 960 01

Relatert innhold

Mester Grønn er Norges største heleide blomsterkjede med over 100 butikker fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Mester Grønn er Norges største heleide blomsterkjede med 137 butikker fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Mester Grønn ble etablert i Skien på Herkules Stormarked i 1983. Siden den gang har vi vokst til å bli Norges ledende blomsterkjede. Dette har vi gjort ved å bygge stein på stein, hvor fokuset har vært og er kvalitet.

Vår visjon er å skape glede i alle hjem, Ved å tilby et stort utvalg av friske blomster hver dag gjennom hele året, forsøker vi å gjøre akkurat dette. Hos Mester Grønn treffer du mange blide medarbeidere, både i butikk og på telefon, som er klare til å hjelpe deg med tips og idéer, kjøpt og bestillinger.

Mester Grønn
Gjellebekkstubben 7
3420 Lierskogen
Norge