Gå videre til innhold
Ny forskning viser at rød solhatt er like effektivt som Tamiflu i behandling av influensa

Pressemelding -

Ny forskning viser at rød solhatt er like effektivt som Tamiflu i behandling av influensa

En ny klinisk studie viser at solhattoddyen Echinaforce Hot Drink har like god effekt som det reseptbelagte legemiddelet Tamiflu i behandling av influensa. Echinaforce har også færre bivirkninger og komplikasjoner, og er tilgjengelig uten resept.

Forkjølelse og influensa er hovedårsaken til den vestlige befolkningens legebesøk (1). Vi får i snitt 2-5 infeksjoner i året, og bruker hele 3-5 år av livet vårt på å være forkjølet. Virus er hovedårsaken til de fleste luftveisinfeksjoner. Studier har vist at 20 % av alle luftveisinfeksjoner fører til komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt og bihulebetennelse (2) – og dette er vanlige årsaker til bruk av antibiotika.

Echinaforce Hot drink vs.Tamiflu

En ny klinisk studie gjennomført av Dr. Peter Fisher ved Royal London Hospital for Integrated Medicine (3), publisert i Current Therapeutic Research, har sammenlignet bruken av Echinaforce Hot Drink med Oseltamivir i behandling av influensa. Oseltamivir er et reseptbelagt legemiddel, markedsført som Tamiflu, som ofte anbefales ved behandling av influensa. Ved å blokkere aktiviteten til enzymet neuraminidase, hindrer Oseltamivir nye viruspartikler i å bli sluppet ut fra infiserte celler. Echinaforce Hot Drink er solhattoddy med rød solhatt og svarthyll, produsert på ferske planter som er bearbeidet innen 24 timer etter høsting.  Rød solhatt har en god dokumentasjon på antiviruseffekt hvor penetrasjonen av virus i cellene blokkeres, reproduksjonen saboteres og spredning fra den infiserte cellen stoppes (4).

I studien ble 473 pasienter diagnostisert med influensa behandlet med enten Echinaforce Hot Drink (i ti dager) eller Tamiflu (i fem dager etterfulgt av placebo i fem dager). Grafen under illustrerer prosentandel friske pasienter per behandlingsdag i begge gruppene, og viser at effekten av behandling var like god med Echinaforce Hot drink som med Tamiflu.

Færre bivirkninger og komplikasjoner med rød solhatt

I studien ble også eventuelle komplikasjoner knyttet til de to ulike behandlingsmetodene sammenlignet. Her fikk Echinaforce Hot Drink et fortrinn. I gruppen som ble behandlet med Oseltamivir oppsto komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt og bihulebetennelse i 6,5 % av tilfellene, sammenlignet med 2,5 % av tilfellene i gruppen som ble behandlet med Echinaforce. Magesmerter ble kun rapportert i gruppen som ble behandlet med Oseltamivir. 15 tilfeller av kvalme og oppkast ble rapportert hos dem som tok Oseltamivir, mot 3 tilfeller hos dem som tok Echinaforce.

- Studien viser at komplikasjoner ved influensa er større ved behandling med Tamiflu enn med Echinaforce. Ettersom det er viktig å starte behandling så tidlig som mulig i sykdomsforløpet, kan det være enklere med et produkt som ikke er på resept. Dessuten er det mange som heller vil bruke et naturprodukt enn kjemikalier, påpeker Dr. Peter Fisher.

Start behandling raskt!      

- I min praksis er solhatt viktig som førstehåndsmiddel ved forkjølelse og influensa. Vi vet at det å starte før infeksjonen er blitt alvorlig, reduserer antall sykedager og dermed spredning av viruset til andre. Komplikasjoner som kan komme ved både forkjølelser og influensa som bronkitt, bihulebetennelser og mellomørebetennelser kan forebygges ved selvbehandling med solhatt. Slike betennelser er hovedårsaken til at antibiotika skrives ut ved luftveisinfeksjoner, noe som øker forekomsten av resistente bakterier, sier akupunktør og homeopat Irene Korsmo.       

Echinaforce Hot Drink kan kjøpes over disk i helsekostbutikker over hele landet og på www.soma.no. Tilgjengeligheten gir Echinaforce en fordel når det kommer til tidlig behandling av influensasymptomer – noe som er en essensiell faktor når det kommer til effektiv behandling. Dette, i kombinasjon med de overbevisende resultatene fra den nye studien, taler for at det kan være grunn til å i større grad vurdere naturmidler når det kommer til behandling av influensa.

Related links

Emner

Kategorier


Midsona Norge AS, tidligere kjent som Midelfart Sonesson AS, distribuerer og markedsfører sterke merkevarer fra en rekke internasjonale og norske samarbeidspartnere, i tillegg til egeneide merkevarer.

Norges ledende leverandør av helse- og velværeprodukter.

Midsona Norge AS er et av Norges ledende selskaper innen salg og markedsføring av sunn mat og helse- og velværeprodukter. Vår misjon er å gjøre det lettere for alle mennesker å leve et sunnere liv.

Midsona Norge AS
Lilleakerveien 8
0283 Oslo
Norge