Gå videre til innhold
HUGIN_in_the_waves-press

Bilde -

HUGIN_in_the_waves-press

The two companies cooperate on marine survey methods and technology, and have invested in an Hugin AUV. Photo: Kongsberg Maritime. De to selskapene samarbeider om marine kartleggingstjenester og har blant annet investert i en Hugin AUV.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Kongsberg Maritime
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 2953 x 2464, 3.93 MB
Last ned

Emner

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188

Relaterte nyheter