Gå videre til innhold
Konsernsjef Grethe Bergly

Bilde -

Konsernsjef Grethe Bergly

Konsernsjef Grethe Bergly gjør endringer i ledelsen.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Erik Burås / Studio B13
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 4026 x 2892, 2.52 MB
Last ned

Emner

Pressekontakt

Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188

Relaterte nyheter