Gå videre til innhold
Sofie Marie Steinkjer, Julie Gade Gørbitz, Vegard Mikkelsen Bjerkeli og Anna Frederikke Østby har reist til Afrika, på oppdrag av Multiconsult.
Sofie Marie Steinkjer, Julie Gade Gørbitz, Vegard Mikkelsen Bjerkeli og Anna Frederikke Østby har reist til Afrika, på oppdrag av Multiconsult.

Pressemelding -

Årets sommerjobb: Multiconsult sender studenter til Kenya

Hvert sommer siden 2011 har enheten for fornybar energi i Multiconsult satt en gruppe studenter på konkrete prosjekt for selskapets kunder. I år går turen til Kenya, for å se på muligheten til å bygge et nytt vannkraftverk

De fire studentene gyver løs på prosjektet «Pre-feasibility study on the Usueni Hydroelectric Project (HEP) in Tana River, Central Kenya», og skal altså ta for seg et mulig vannkraftverk ved Tana-elven i det sentrale Kenya.

– I Multiconsult er vi opptatt av å gi studentene som jobber hos oss om sommeren skikkelige utfordringer. De skal i størst mulig grad arbeide med konkrete prosjekter, og det legges vekt på å jobbe tverrfaglig, sier Hanne Skattum som har ansvar for rekruttering i Multiconsult.

Alle sommerjobbene er organisert gjennom Must-Multiconsult for studenter. Dette er et konsept Multiconsult startet i 2011. Alle aktiviteter mot studentene ble strukturert og det ble etablert en organisering ledet av yngre medarbeidere i selskapet, men i tett samarbeid med både ledelsen, HR og Kommunikasjon. Prosjektene i Must Energi har blant annet vært i land som Tanzania, Zambia og Nepal. Også i enhetene Arktisk, Konstruksjon og Samferdsel er det egne prosjekter.

På plass i Afrika
Studentene begynte med innledende studier i midten av juni. I begynnelsen av juli reiste de til Multiconsults kontor i Nairobi for møter med de to kundene på dette prosjektet og andre lokale aktører, før de drar til det aktuelle området for feltstudier og datainnsamling. Senere skal de legge fram en omfattende rapport og konklusjoner.

Det nye kraftverket er tenkt plassert på et jordbruksområde mellom to landsbyer. Kapasiteten på 10 MW vil gi helt nye muligheter for befolkningen. Det ligger allerede flere kraftverk langs Tana-elven som Multiconsult tidligere har vært involvert i, og det ble for noen år siden skrevet en innledende rapport om prosjektet av et annet konsulentselskap, så det finnes noe data å bygge på. Disse må imidlertid justeres og kvalitetssikres. Dessuten er det mye annen informasjon som må hentes inn for å kunne gi mer pålitelige anbefalinger.

– Noe av det mest spennende med dette oppdraget blir å møte lokalbefolkningen, se hvordan de lever og høre hva de mener om prosjektet. Et kraftverk vil gi store fordeler, men kan også ha en del miljømessige og sosiale implikasjoner, sier Sofie Marie Steinkjer som gjennomfører det femte året på sivilingeniørstudiet med retning Bygg- og Miljøteknikk på NTNU.

Vegard M. Bjerkli er også opptatt av datagrunnlaget studentene har å jobbe med. Han har fullført det tredje året av sivilingeniørstudiet med retning Produktutvikling og Produksjon (Maskiningeniør) på NTNU.

– Det finnes mye data på hydrologien, men de er hentet fra andre steder i området og må skaleres. Og når det gjelder geologi og grunnforhold, er kartene dårlige. Det må gjøres en del geologiske feltundersøkelser, noe som blir både spennende og utfordrende, sier Bjerkli.

De to andre studentene er Anna Fredrikke Østby som har fullført det første året på masterprogrammet i Fornybar Energi på NMBU og Julie G. Gørbitz som har fullført det fjerde året på sivilingeniørstudiet med retning Energi og Miljø på NTNU.

Om Must Energi Vannkraft
For syvende gang siden 2011 arrangerer Multiconsult sommerprogrammet Must Energi Vannkraft. Programmets formål er å gi studenter innen fornybar energi anledning til å teste sin kompetanse i et reelt vannkraftprosjekt. Siden oppstarten har programmet vært en stor suksess med høye søkertall hvert år.

– Søkertallene bekrefter at Multiconsult lykkes med å skape et sommerprogram som både er interessant og faglig relevant for studenter innen fornybar energi. Dette gjør at vi tiltrekker oss mange søkere og kan velge blant noen av de beste studentene. Vi håper at deltakelse i sommerprogrammet gir studentene motivasjon til en fremtidig karriere innen fornybar energi, sier Christian Almestad, som er ansvarlig for årets prosjekt.

Emner

Kategorier


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Kontakter

Cato A. Mørk

Cato A. Mørk

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 924 55 663
Emilie Mejlænder

Emilie Mejlænder

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrågiver 99475889

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge