Gå videre til innhold
Khone Falls i Laos.
Khone Falls i Laos.

Pressemelding -

Banebrytende studie innen fornybar energi

Multiconsult og samarbeidspartnere skal i Laos evaluere kumulative effekter av fornybarprosjekter i områder hvor det er planlagt flere slike.

Studien vil gjennomføres på elven Sekong i Laos, og gi beslutningsmyndigheter og privat sektor bedre forståelse for den samlede effekten av vannkraft og andre fornybarprosjekter. Multiconsult skal gjennomføre studien sammen med Deltares og Lao Consulting Group, for International Finance Corporation (IFC) som er en del av Verdensbanken.

En foregangsstudie
– Sekong er en av de viktigste sideelvene til Mekong. Sammen med Sesan og Srepok danner den det som omtales som 3S-systemet i nedre del av Mekong. Arbeidet vårt vil bli en foregangsstudie på måling av kumulativ påvirkning av vannkraft og annen fornybar utvikling i Laos. Multiconsult ser fram til å presentere en studie som balanserer hensynene til utvikling og miljømessig bærekraft, sier oppdragsleder Leif Lillehammer i Seksjon Naturressurser i Multiconsult.

Multiconsult skal sammen med partnerne undersøke ulike scenarier for energiutvikling i Sekong-bassenget og evaluere den kumulative virkningen for miljø, leveforhold og økonomi. Studien skal også gi anbefalinger for framtidig bærekraftig utbygging av fornybar energi i Sekong, inkludert planer og tiltak for å unngå, minimere og kompensere for de kumulative effektene.

Minske miljømessig og sosial risiko
Evalueringen skal foregå de neste ti månedene og sikre praktiske innspill til Cumulative Impact Assessment Guidelines, et pågående initiativ i Laos som ledes av IFC. IFC har siden 2013 arbeidet sammen med myndighetene i Laos og privat sektor for å fremme miljømessig og sosial bærekraft. Med støtte fra østerrikske myndigheter har IFC ledet utviklingen av ulike retningslinjer og prinsipper for vannkraftsektoren. Imidlertid vil Multiconsults studie i Sekong også inkludere annen fornybar energi, som vind- og solkraft, siden dette vassdragsområdet også har potensial til å utvikle disse rene og bærekraftige ressursene.

– IFC gjennomfører evalueringer av kumulative effekter i hele Asia. I Laos har vi en unik mulighet til skape større forståelse for kumulativ påvirkning og bidra til bedre planlegging i Sekong-vassdraget. Sekong er svært viktig vedrørende biologisk mangfold, noe som vil påvirkes av utbygging. Når sluttført, vil studiet presentere kraftscenarier som vil bidra til lavere miljømessig og sosial risiko, sier Kate Lazarus, IFC Environmental and Social Hydropower Advisory Team Lead.

– Dette pilotprosjektet for IFC bidrar til at vi er i fremste linje internasjonalt vedrørende praktisk bruk av prinsipper for bærekraftig vannressursforvaltning og planlegging av vannkraft. Dette gjør oss både stolte og ydmyke, sier Leif Lillehammer.

For mer informasjon:
Oppdragsleder Leif Lillehammer, Multiconsult – 415 09 688
leif.birger.lillehammer@multiconsult.no

Emner

Kategorier


Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også. For oss handler det om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning blant våre medarbeidere. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindre - og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsult tilbyr multifaglig rådgivning, design, prosjektering, prosjektoppfølging, verifikasjon og kontroll. Multiconsult har 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Multiconsults totale kompetanse er tilgjengelig fra alle våre kontorer. Multiconsults tjenester dekker alle prosjektfaser. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere finnes over hele landet og i store deler av verden.

Kontakter

Cato A. Mørk

Cato A. Mørk

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 924 55 663
Gaute Christensen

Gaute Christensen

Pressekontakt Kommunikasjonsleder 911 70 188
Emilie Mejlænder

Emilie Mejlænder

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrågiver 99475889

Velkommen til Multiconsult!

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering, arkitektur og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre 3000 medarbeidere.

Attraktivitetsundersøkelser viser at Multiconsult rangeres som en av Norges mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Vi oppfordrer både medarbeidere og kunder til å se muligheter der andre ser hindringer, og sprenge grenser der andre kan bli fristet til å gå rundt.

Multiconsult har målsetning om at hver enkelt medarbeider skal få ut det beste i seg selv, både faglig og menneskelig. Vi legger til rette for den enkeltes utvikling, blant annet gjennom målrettet kompetanseutvikling, kurs og videreutdanningsveier, permisjoner og støtte til doktorgrader. Multiconsult tilbyr utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse.

Med en stadig økende omsetting internasjonalt har selskapet de siste årene etablert flere nye internasjonale kontorer. Multiconsult har i dag egne kontorer i England, Polen, Singapore, Russland, Canada, Tanzania og Uganda.

Vi opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.

Multiconsult
Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo
Norge